Bosch Easytronic F13 MTA - F17 MTA

Säg att du som bilmärke vill kunna leverera stadsbilar med automatisk växellåda, men att konventionella automatlådor är för stora och tunga. Hur går du då till väga? Ofta väljer man att robotisera manuella växellådor. Detta är egentligen en ganska smidig lösning eftersom man i detta fall kan bygga samtliga bilar med samma manuella växellåda.

Det enda man behöver lägga till för att det ska bli en automatisk växellåda är mekatronik som kan styra kopplingen och växlarna, som till exempel Easytronic F13/5 Bosch gör. Då skulle man ju kunna tro att problemet på så vis är löst, eller hur?

Vad som oftast blir defekt

Så enkelt är det tydligen ändå inte. Det är väldigt svårt att låta styrningen till kopplingen löpa smidigt utan att kopplingsplattan slits allt för mycket. Växellådsstyrenheten (TCU – Transmission Control Unit), vilken är hjärnan i systemet, kan nämligen inte känna det som vi människor kan när kopplingen stiger. Sedan är det också så att växellådsstyrenheten monteras på en plats i bilen med mycket temperaturskillnader och vibrationer, vilket kan orsaka en hel del defekter. Något som inte heller hjälper är att systmet är uppbyggt av många rörliga delar och allt som rör sig löper naturligtvis också en risk att bli defekt. Det är med andra ord en riktig utmaning att se till att ett sådant system är och förblir pålitligt.

Låt oss börja med de viktigaste externa svaga punkterna när det uppstår problem:

motor-easytronic-f135

Photo: David Parsons

Koppling / tryckgrupp

En koppling är känslig för slitage, så det är alltid förnuftigt att först och främst kontrollera kopplingen och tryckgruppen innan man går över till resten av växellådan. Eftersom kopplingen styrs automatiskt märker föraren inte om kopplingen börjar bli sliten eller fungerar sämre. När automaten blir defekt sker det alltså till synes ”plötsligt”.

Hydraulikvätska

Att kontrollera och eventuellt byta hydraulikvätska är heller ingen dum idé. I många fall har systemet inte fått någon service på åratal och i dessa fall har problemen helt avhjälpts genom en omfattande sköljning och luftning. Att skölja och lufta har också fler fördelar: eventuella defekter i kopplingsaktuatorn (se längre ner i texten för mer information) kan spåras upp relativt enkelt. Luftningsprocessen är nämligen så omfattande att alla eventuella avvikelser i styrningen av kopplingsaktuatorn synliggörs. Ofta visar det sig att aktuatorn inte längre fungerar som den ska.

Vevaxelgivare

Veckans tips från ACtronics: kontrollera att vevaxelgivaren fungerar som sig bör. Instabila vevaxelgivare är en vanlig åkomma som också denna kan orsaka ett “F” i displayen. Tänk om du först demonterar hela växellådan, sänder in växellådsstyrenheten för reparation och först därefter kommer fram till att det bara var en simpel givare som var problemet…

Förutom de externa problemen kan också både det ena och det andra gå fel i själva mekatroniksystemet. Även i detta fall visas “F” i displayen och fungerar växellådan helt eller delvis inte som den ska. Systemet består globalt av tre olika delar: Easytronic-enheten, växelväljaren och växelspaken. De vanligt förekommande felen på dessa enheterna skiljer sig en hel del sinsemellan:

Easytronic

Easytronic är benämningen på mekatroniken som styr kopplingen. Den består av en växellådsstyrenhet, en kopplingsaktuator och en elmotor. Varje del har sina egna vanligt förekommande fel. Som tur är har det utvecklats en kvalitativ lösning för vart och ett av felen.

Följande felkoder stöter vi ofta på:

 • P1607 – Clutch Actuator Position Control Error
 • P1609 – Clutch Actuator Position Sensor
 • P1700 – Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)

tcu-bosch-easytronic-f135

Växelväljare

Växelväljaren, inte att förväxla med växelspaken, gör bokstavligen vad dess namn antyder: nämligen väljer växel. Denna del består av två elmotorer som båda styrs från växellådsstyrenheten i Easytronic-enheten. Egentligen är växelväljaren alltså ingen separat del utan är en påmonterad del av Easytronic-systemet. Detta gör det hela aningen mer komplicerat då namnet Easytronic ibland syftar på hela systemet och ibland på enbart växellådsstyrenheten…

…för att förenkla ska vi försöka sammanfatta: Easytronic = enbart delen med växellådsstyrenheten och kopplingsstyrningen, Växelväljare = elmotorer som styr växlingen, Växelspak = Spaken man växlar med.

Så… aningen tydligare, eller hur? Då går vi vidare till växelväljarens vanligt förekommande fel:

Det förvånar säkert ingen att växelväljarens elmotorer av och till blir defekta. Belastningen är nämligen tung och delarna väldigt rörliga. Härigenom slits elmotorerna relativt snabbt. Orsakar detta då också felkoder? Visst är det så, men det är viktigt att veta att dessa felkoder inte alltid orsakas av växelväljaren. Ofta när vi får in växelväljare visar det sig i slutändan att orsaken till problemen bör sökas på annat håll i växellådans mekaniska styrning.

 • P1728 – Shift Motor Mechanical Malfunction
 • P1729 – Shift Motor Electrical Malfunction
 • P1730 – Gear Control Malfunction
 • P1740 – Gearbox Actuator Malfunction (komt vaak samen voor met P1728)

TCU Easytronic Open

 • 1: TCU open 
 • 2: Elektromotor
 • 3: Elektromotor open
 • 4: Gear Selector complete

Växelspak

Själva växelspaken orsakar av och till också underliga störningar. Mekaniken i växelspaken är nämligen inte alls mekanisk som på en normal manuell växellåda. Växelspaken växlar genom att sända en elektrisk signal till växellådsstyrenheten. Spaken kan med andra ord egentligen mer ses som en slags joystick. Vilken signal som skickas beror på vilket läge spaken sätts i. Du kan säkert tänka dig att systemet inte fungerar som det ska om denna signal inte kommer fram till växellådsstyrenheten som den ska. Men vad är då orsaken till att signalen inte går fram? Ofta är det helt enkelt så att kontakterna för de olika lägena (R,N,D…) blir slitna.

interieur-opel

Photo: Opel

Kort sagt, det finns en hel del som kan gå fel. En korrekt diagnos är väsentlig för att hitta en bra lösning på problemen.

Renoveringsprocessen

Nu ska vi berätta mer om hur renoveringen går till.

Eftersom vi vet att flera olika komponenter kan blir defekta reparerar vi inte bara det som löser de defekter vi kunnat konstatera utan utför en full reparation. I renoveringsprocessen behandlar vi växellådsstyrenheten, kopplingsaktuatorn och elmotorn var och en för sig. Produkten blir först grundligt rengjord innan den öppnas. Därefter följer en separat reparationsprocess för varje komponent.

Växellådsstyrenhet

Växellådsstyrenheten har flertalet svaga punkter. Vi går alltid igenom samtliga av dessa, oavsett om de är defekta eller ej.

Kopplingsaktuator

Kopplingsaktuatorn, även kallad kopplingspumpen, kan börja läcka eller fastna. Om det inte är möjligt att återställa den byter vi ut den mot ett nytt exemplar.

Elmotor

Precis som växellådsstyrenheten har elmotorn flertalet kända svaga punkter som vi går över i sin helhet.

Till sist återmonteras alla komponenter i höljet och testas helheten i vår specialutvecklade testmiljö. Här kan vi utföra fullständiga tester för att försäkra oss om att enheten går i retur som fullt funktionsduglig.

tcu-easytronic-f135

I vilka bilar finner man Easytronic F13/5?

Dessa växellådor finns att finna i följande Opel-modeller:

 • Opel Corsa C – årsmodell 2000 – 2006
 • Opel Corsa D – årsmodell 2006 – 2015
 • Opel Vectra C – årsmodell 2005 – 2009
 • Opel Astra H – årsmodell 2004 – 2009
 • Opel Meriva A – årsmodell 2003 – 2010
 • Opel Zafira B – årsmodell 2005 – 2011

Regelbundet underhåll

Det underskattas ofta hur viktigt det egenligen är att utföra regelbundet underhåll. Kopplingsstyrningen är nämligen hydraulisk och får vätska via bromsvätskereservoaren. Om denna bromsvätska blir förorenad påverkar detta alltså inte bara bromssystemet utan också kopplingssystemet. Framförallt tätningar är känsliga för denna typ av förorening.

tcu-easytronic

Demontering

Demonteringsprocessen är så pass invecklad att en separat demonteringsinstruktion måste ställas samman. Så snart denna är tillgänglig kommer vi att lägga upp en länk här. Vad vi under tiden gärna vill understryka är att det är av yttersta vikt att kopplingsaktuatorn (kopplingspumpen) demonteras och inte sänds med om denna inte är defekt. Detta på grund av att risken är väldigt stor att denna blir transportskadad på väg till oss.