Delphi Delco Multec HSFI-2.x

“Multec? Det är väl de där motorstyrdonen till Opel?”. Vi vet inte om det är ett bra eller dåligt tecken, men nästan varje bilkännare som vi pratar med vet att det är en Multec som sitter i många Opelmodeller. Att Opel alltid hellre valde en Multec än ett styrdon från Bosch har också sin förklaring: General Motors (Opels moderbolag) och Delco Electronics (tillverkaren av Multec-styrdonen) har samarbetat i dussintals år. Man skulle kunna se Delco som USA:s Bosch: en pionjär inom framförallt bilelektronik. Företaget har funnits sedan 1909 och blev under 50-talet känt främst för sina bilradior. Dessvärre bytte Delco vid ett flertal tillfällen ägare och gick därför i konkurs. Detta är en del av anledningen till att motorstyrdonet nu går under namnet ’Delphi Delco Multec HSFI-2.x.’

För att återgå till den känsliga frågan: Hur kommer det sig att så många känner till namnet Multec? Är motorstyrdonen av så pass dålig kvalitet? Visst stämmer det att Multec-styrdon ofta blir defekta, men detta har flera orsaker. Att lägga hela skulden på motorstyrdonet är i detta fall inte helt rättvist.

Lektion 1 vid användandet av elektronik i bilar: Det spelar ingen roll var och hur du använder elektroniken, bara du ser till att du har bästa möjliga skydd mot fukt, temperaturskillnader och vibrationer. Ska vi därför ge Opel / General Motors lite av skulden? Vi ser i alla fall inte placering mitt på insugningsröret som optimalt.

Vad som oftast blir defekt

Ok, vi har alltså en miljö med temperaturskillnader och vibrationer. Vad skulle möjligen kunna gå fel här?
Diverse anslutningar på och i kretskortet har en förmåga att släppa. Det förvånar säkert ingen att vi ser detta på i princip alla Multec-styrdon vi får in. Det spelar med andra ord egentligen inte så stor roll med vilken problembeskrivning motorstyrdonet kommer in, efter att vi ställt diagnos kontrollerar vi alla anslutningar oavsett vad. Det är väldigt sällan som alla anslutningar är i sin ordning, vilket innebär att nästan alla Multec-styrdon som kommer in också går igenom hela vår renoveringsprocess. Vi ser också i enstaka fall andra defekter är anslutningar som släppt. Tändningsmotstånd som inte fungerar är ett bra exempel på en sådan defekt.

Att dessa defekter kan orsaka alla möjliga slags störningar i bilen är uppenbart. Problembeskrivningarna som dessa motorstyrdon kommer in med är också väldigt varierande. Här följer en lista med några av de vanligaste:

 • Bilen startar inte, pumpmotorn går inte igång
 • Bilen startar inte, ingen insprutning
 • Ingen tändning på en eller flera (ibland alla) cylindrar
 • Tomgångsvarvtal regleras inte
 • Motorn reagerar inte när man gasar
 • Störning(ar) i EGR-systemet
 • Ingen kommunikation med CAN-nätverket
 • Kylfläkten går inte igång
 • Och så vidare…

Delphi Delco Multec HSFI 2-x

Där det finns störningar finns det felkoder. Dessa ser vi i alla slags färger och former. Multec-felkoderna börjar alltid med ”P0” eller ”P1”, eftersom defekter i Multec-styrdonet orsakar störningar i bilens ”powertrain”. Ett defekt motorstyrdon klassas som ett motorproblem, vilket innebär att den tredje siffran i felkoden alltid ligger mellan 1 och 5: de övriga talen används för att påvisa problem i växellådan eller en eventuell hybrid-styrning.

Därmed kvarstår följande möjligheter:

 • P01XX
 • P02XX
 • P03XX
 • P04XX
 • P05XX
 • P11XX
 • P12XX
 • P13XX
 • P14XX
 • P15XX

Om man ser till vår lista med felkoder stämmer detta resonemang precis. De ovan listade vanligt förekommande felen kan här utläsas nästan ordagrant.

 • P0105: Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure – Circuit
 • P0230: Fuel Pump – Primary Circuit
 • P0335: Crank Shaft Sensor – No / Faulty Signal
 • P0340: Cam Shaft Sensor – No / Faulty Signal
 • P0351: t/m P0354 Ignition Coils 1 t/m 4
 • P1122: Accelerator Pedal Position Sensor 2
 • P1482: Fan Relay 2 – Electric Circuit Tiny Signal / Open
 • P1483: Fan Relay 3 – Electric Circuit Tiny Signal / Open
 • P1550: Electronic Throttle Control Reduced Power

Visste ni detta?

Multec HSFI används också i bilar med dieselmotorer. På dessa motorstyrdon är det extra vanligt att man får felkod P0251 (Injection Pump Fuel Metering Control ”A” Malfunction). I detta fall ska man också skicka med pumpstyrenheten (EDU) för kontroll. Enligt tidigare erfarenhet vet vi att felet nästan alltid befinner sig där.

Renoveringsprocessen

Vi kan inte understryka det ofta nog: ACtronics reparerar inte defekter, utan renoverar produkter. Vi vet att motorstyrdon är väldigt felkänsliga och vill vara absolut säkra på att ett renoverat styrdon håller minst lika länge som ett nytt exemplar. Vi återställer därför inte bara de defekter vi finner, utan låter varje defekt motorstyrdon genomgå den fasta renoveringsprocessen.

Renoveringsprocessen ECU

Vi börjar processen med att ta bort den skyddsgel som täcker kretskortet. Efter att alla komponenter exponerats kan vi börja med att ta bort alla befintliga anslutningar. Detta är en mycket noggrann process som vi, på grund av vår mångåriga erfarenhet, kan utföra utan problem. Nästa steg är att förnya alla anslutningar med hjälp av avancerade ultraljudbindningsmaskiner. Utrustningen har programmerats internt och är inställd så att varje ny anslutning genast kontrolleras genom ett så kallat “pull-test”. På så vis försäkrar vi oss om att varje anslutning är stark nog att klara av vibrationer och temperaturskillnader. De nya anslutningarna är nu starkare än de ursprungliga.

Renoveringsprocessen ECU Multec

Därefter följer sluttestet. Detta utförs för att se till att allt fungerar som sig bör efter renovering. Vår tesutrustning ger oss också möjligheten att utföra ett uthållighetstest, varvid temperaturen i motorstyrdonet också faktiskt stiger. Till sist förses motorstyrdonet med en speciell gel med höga specifikationer som helhetsskydd. Motorstyrdonet försluts med ett nytt (egentillverkat) lock.

Utifall att motorstyrdonet inte går igenom sluttestet (eller uppvisar avvikande fel redan vid ankomst), får vi försöka ta oss an problemet från en annan vinkel. Det finns många möjligheter när det kommer till diagnosställning och problemlösning. För att ge lite mer insikt i vad som kan bli defekt, förklarar vi i följande stycke i grova drag vad det är vi egentligen stöter på inne i motorstyrdonet.

Multec HSFI-2.x i detalj

Ett Multec-styrdon är lätt att känna igen. Två stora kontaktstycken med 64 stift, vilka skiljs åt av bokstäverna “K” och “M”, ansluter på båda sidorna av kretskortet motorstyrdonet med kabelstammen. Med hjälp av diverse kopplingsscheman går det att se vilket stift som styr vad, vilket gör det relativt enkelt att ställa diagnos fram till kontaktstycket.

Invändigt blir det dock snabbt något mer invecklat. Kretskortet består utav flertalet lager och är fullt av alla möjliga slags komponenter. Dessa komponenter har som syfte att hjälpa processorn i sitt arbete. Bara EEPROM:en eller flashen är alltså inte nog. För att låta alla bekanta sig lite med kretskortet går vi nedan igenom de viktigaste komponenterna som vi stöter på.

Delphi Delco Multec ECU

Omvandlare analog-digital

Givare som luftmassemätare och lambdasonder är tillverkade på så vis att de frigör en variabel spänning som är beroende av det uppmätta värdet. Ett motorstyrdon kan inte göra mycket med detta värde, eftersom processorn endast kan bearbeta digitala tal. Därför sitter det omvandlare i styrdonet, vilka gör om spänningarna till digitala 10-bits-värden. Dessa kan processorn utan problem göra beräkningar med.

Omvandlare digital-analog

Ibland är det nödvändigt att, efter bearbetning i processorn, omvandla ett digitalt värde till en analog spänning. Vissa aktuatorer kan nämligen öppna ventiler mer eller mindre, beroende på den spänning som mottas. De digital-analoga omvandlarna ser till att aktuatorerna kan fungera önskvärt.

Signal-konditionerare

Analoga värden inkommer i alla slags former, men omvandlarna gör alltid om dessa värden till ett digitalt tal på samma sätt. Eftersom detta inte, på långa vägar, alltid är den ideala situationen sitter det också signal- konditionerare på kretskortet. Dessa konditionerare gör om de analoga värdena till värden som är användbara för omvandlingsprocessen.
Värdet från en lambasond varierar till exempel mellan 0V och 1,1V, men om omvandlaren jobbar med ett värde mellan 0V och 5V kommer omvandligen ske med mindre exakthet. För att hantera detta problem förstorar konditioneraren värdet, i det här fallet till exempel fyra gånger. Ett värde mellan 0V och 4,4V är nämligen mycket precisare att göra om till ett digitalt tal för en 5-volts-omvandlare.

High-level digital output

Ett motorstyrdon styr på samma gång alla möjliga slags funktioner. Inte bara tändning och insprutning, utan som i Multec-styrdonets fall även kylfläkten. Dessa komponenter kräver ofta en kraftfull input (relativt höga Ampère vid 12V), något som den känsliga elektroniken i Multec-styrdonet inte kan klara av bara sådär. Den minimala output som processorn ger för att styra en transistor (driver) används för att lösa detta. Denna transistor ansvarar för den kraftiga output som behövs för att komponenten ska få rätt strömförsörjning. Ändå når denna output långt ifrån alltid komponenten direkt. Kylfläkten till exempel, behöver så stor input att transistorns förstärkning inte på långa vägar är stark nog. I detta fall återanvänds output från transistorn för att driva ett relä.
Denna kedja av komponenter beskrivs egentligen bäst som en trestegsraket. Systemet kan verka komplicerat, men fungerar mycket bra i praktiken.

Kommunikationschip

Bilar idag är fulla med alla sorters styrenheter. Motorstyrdonet har sedan länge inte längre elektronik-monopol i bilen, utan dagens bilar är fulla med alla sorters olika styrenheter. En följd av detta är dock att det allt oftare uppstår en situation där flera styrenheter samtidigt är beroende av samma signal. Framförallt är det viktigt att styrenheter kommunicerar med varandra. Om motorstyrdonet till exempel upptäcker en störning är det bra om motorlampan också börjar lysa. För att göra allt detta möjligt har CAN-nätverket utvecklats. Alla CAN-meddelanden som motorstyrdonet mottager och vill sända bearbetas av ett centralt kommunikationschip. Egentligen kan man se detta chip som motorstyrdonets logistikcentral. Det sänds och tas emot bokstavligen hundratals meddelanden per sekund. Detta är också anledningen till att CAN-nätverket kan arbeta med hastigheter på upp emot 500Kbps.

Kort sagt pågår det extremt mycket på en gång i det till synes simpla Multec-motorstyrdonet från Delphi Delco. Detta gör det väldigt svårt att ställa en korrekt diagnos. Som tur är känner ACtronics Multec-styrdonet utan och innan. Ta därför kontakt med oss om ni får problem med dessa styrdon, så gör vi vårt bästa för att hitta en passande lösning.

Demontering

Fördelen med placeringen på insugningsröret är att det är väldigt enkelt att demontera motorstyrdonet. Vi rekommenderar att man alltid först kopplar från batteriet och har eventuella radiokoder tillgängliga. I övrigt är demonteringen väldigt enkel: koppla loss båda kontakterna och skruva loss de fyra bultarna i hörnen. Därefter är det bara att ta ut motorstyrdonet.