Kombiinstrument Renault Scenic 2 2003-2009

Nu för tiden ser man färre och färre analoga mätare med visare. Bilarna blir allt modernare och smartare och även kombiinstrumenten följer med i utvecklingen. För estetikens skull ser de flesta mätare fortfarande ut som analoga mätare, men allt oftare är dess styrning digital. Huvudansvarig för denna utveckling är introduktionen av CAN-nätverket.

Eftersom alla signaler sänds över ett och samma nätverk behöver informationen inte längre alltid sändas direkt från källan till kombiinstrumentet. Ytterligare en fördel är att flertalet komponenter kan använda samma input samtidigt, utan att separat kablage behöver dras till varje enskild komponent.

Det digitala kombiinstrumentet i Renault Scenic II 2003-2008 är ett exempel på en modernare instrumentbräda. En del av informationen sänds via CAN-nätverket och instrumentet har en EEPROM och processor för att själv kunna behandla och spara information. Dessa framsteg har dock även sin baksida, i form av att miltalet alltför ofta blir korrupt vid störningar.

Vad som oftast blir defekt

Dessvärre är störningar vanligt när det gäller dessa kombiinstrument. Det är svårt att hitta något positivt att säga om konstruktionskvaliteten, då det i det här fallet inte krävdes mycket för att göra den renoverade produkten mer pålitlig än ny originaldel. Att vi inte är ensamma om denna åsikt blir tydligt genom en enkel sökning på nätet. Flertalet forum är fyllda med inlägg från missnöjda bilägare och även ombud som sysslar med konsumenträtt har lagt ner mycket tid på detta kända problem.

Ofta börjar problemet med att kombiinstrumentet blinkar och periodvis slocknar. Efter ett tag blir problemen värre och i de flesta fall slutar det med att kombiinstrumentet slocknar helt. Dessutom kan miltalet bli korrupt som resultat av dessa störningar, vilket sedan endast går att återställa genom omprogrammering. Vi ser också allt oftare att instrumentet ställer sig på 0:00. Detta behöver inte alltid betyda att bilens batteri är svagt utan kan även ha sin orsak i kombiinstrumentet.
Felkoder gällande kombiinstrumentet hör vi sällan talas om, då instrumentet självt inte vidaresänder någon data till andra komponenter.

Renoveringsprocessen kombiinstrument Renault Scenic

Många av de problem som beskrivits har med svaga lödningar att göra. Dock är det inte alla problem som kan lösas genom enkel lödning. Vissa bindningar är oåterställbara och ibland kan de svaga lödningarna orsaka följdskador på kretskortet. Det kan också ske att processorer och EEPROM blir defekta, för även om en EEPROM är gjord för att kunna bearbeta mer än 100.000 processer är defekter långt ifrån oundvikliga.

Byte av komponenter såsom processorer och EEPROM innebär dock också att omprogrammering är nödvändigt. Detta kräver särskild kunskap och apparatur. Då det gäller konfigurering kan vi anpassa det mesta: miltal, språk, etc. Genom egen research har vi lyckats dekryptera de hexadecimala signalerna från CAN-nätverket och kan således adaptera dessa utefter våra önskemål. Med andra ord; skulle en processor eller EEPROM bli defekt vet vi hur vi ska gå till väga.

Renoveringsprocessen

Vi kan inte ofta nog betona att ACtronics strävar efter högsta kvalitet. När en del kommer in till oss skulle vi kunna ta den enkla vägen och endast återställa de defekter vi direkt kan finna, för att sedan sända delen i retur som reparerad. Så jobbar vi dock inte! Varje digitalt kombiinstrument går igenom samma procedur, genom vilken varje känd svag punkt tas itu med, oavsett om denna redan är defekt eller inte. Vi söker en lösning som inte bara åtgärdar problemet utan även förbättrar själva produkten.

Vid vårt sluttest är vi väldigt strikta. Instrumentet måste både kunna klara att kretskortet böjs och också en spänningsvariation från 10V till 16V. Vi simulerar diverse inputs för att försäkra oss om att alla delar av instrumentet fungerar som sig bör. När instrumentet gått igenom sluttestet monteras glaset. Detta är dock då inte det glas med vilket instrumentet kom in till oss, utan ett helt nytt exemplar. Instrumentet som går i retur har alltså inte bara genomgått en kvalitativ renovering på insidan, men ser också åter ut som nytt på utsidan!

Visste ni att?

Återförsäljare som frekvent stöter på dessa defekta kombiinstrument har ofta ett fungerande instrument på lager för att kunna erbjuda kunden något att köra med medan originalinstrumentet är inne för renovering. Kombiinstrumentet behöver nämligen inte läras in, utan är vad man kallar ”plug-and-play”. Det lär in sig självt i bilen vid montering och kan därför monteras i vilken Renault Scenic II som helst.
Ha dock i åtanke att miltalet inte sparas i bilen, vilket innebär att den sträcka bilen kör med utbytesinstrumentet inte automatiskt kommer läggas på vid återmontering av originalinstrumentet. I vissa fall är det också så att radio-displayen i utbytesinstrumentet inte fungerar i kundens bil. Detta beror på att Renault vid tillverkning använt sig av flera olika radiotyper.

Kombiinstrument Renault Scenic-II-2003-2009

Kombiinstrumentet i detalj

Bakom det stora svarta glaset döljer sig ett kretskort, på vilket en stor och en liten display sitter monterade. Den stora displayen visar grundläggande funktioner såsom varvtal, hastighet och bränslenivå. Den lilla displayen är främst avsedd för sekundära funktioner som t.ex. yttertemperatur, radio och klocka. Båda displayerna har varsitt kontaktstycke.

Zoomar vi in på displayerna så ser vi signaler komma in i alla dess former. Ännu styrs inte allt via CAN-nätverket, men det är tydligt att CAN blir allt viktigare i de moderna bilarna. Se bara på nästa bild. Detta kombiinstrument från 2003 förlitar sig redan till stor del på information från CAN-nätverket.

Kombiinstrument kan, förutom att ta emot signaler, ofta också beräkna värden, spara och i vissa fall även skicka signaler. Som tidigare nämnt har kombiinstrumentet i Renault Scenic II en EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) och en processor. Det utskrivna namnet berättar egentligen redan vad denna komponent kan: spara, radera och läsa data. Processorn använder EEPROM:en för att kunna utföra sina beräkningar. På så vis kan processorn och EEPROM:en tillsammans bland annat komma ihåg och anpassa miltalet. Instrumentet använder sig av det sparade miltalet i EEPROM:en, vilket sedan visas i displayen.

Det är inte svårt att föreställa sig att det i detta system kan gå väldigt fel om man råkar ut för ett spänningsbortfall mitt i en process. Data kan bli korrupt om det sker ett avbrott just som information ska sparas. Datan är då inte komplett och därför går det inte att fortsätta där processen avbrutits. Ett vanligt förekommande resultat av detta är ett korrupt miltal.

Att sända information till andra komponenter är dock, som sagt, inget som detta kombiinstrument gör. De nödvändiga värdena för t.ex. ABS-systemet och motorstyrdonet sprids redan av CAN-nätverket och systemet behöver därför ingen extra input från kombiinstrumentet.

Demontering

Demontering av kombiinstrumentet är lyckligtvis ingen svår eller särskilt tidskrävande uppgift. Börja med att försiktigt ta bort plastkåpan kring instrumentet med lämpligt verktyg. Demontera sedan först den övre delen och därefter den undre. Detta synliggör de torxskruvar med vilka instrumentet sitter fastskruvat i instrumentbrädan. Skruva loss dessa en för en och avlägsna därefter instrumentet försiktigt. Eftersom kablaget sitter fäst på ovansidan av instrumentet kan det vara en bra idé att avlägsna instrumentet med undersidan först. Båda kontakterna är enkla att lossa när instrumentet väl hänger utanför instrumentbrädan.

För extra förtydligande har vi hittat en praktiskt instruktionsvideo på YouTube som kanske kan vara till hjälp: