TCU DSG7 DQ200

Efter framgången med DSG6 kunde en efterträdare inte utebli. Åtminstone kan DSG7-växellådan faktiskt inte kallas en efterföljare. Denna nyare DSG-variant använder nämligen en torr koppling och kan delvis på grund av det hantera lite mindre vridmoment än sin äldre bror. Varför gjorde Volkswagen AG trots allt detta val? Svaret på detta finns främst i vikt och motstånd. När det gäller miljön och bränsleförbrukningen är DSG7 därför det bättre alternativet, så länge som alternativet och så länge det inte krävs för mycket vridmoment ...

DSG 7 DQ200 (0AM)

DSG7 DQ200 0AM

Klagomål och felkoder

icon-fault-codesKända fel

 • Skiftindikatorn (“PRNDS”) på instrumentbrädan blinkar
 • Växellådan växlar inte
 • Kortslutning: 30A säkring smält
 • Läckage och / eller tryckförlust

icon-check-markRenoveringsbar

OBD II VAG Beskrivning
P0562 VAG System voltage, voltage too low
16946 17099 Sensor / pressure switch transmission fluid pressure A, Unlikely signal
P0841 17225 Control module defective
P1604 8012 Hydraulic pump system, supply voltage too low
P177F - Hydraulic pump system, overload protection
P17BF - Functional limitation due to pressure drop
P1895 18303 Functional limitation due to insufficient pressure
P189C - No communication with TCM

icon-magnifierMöjligt renoveringsbar (extra diagnos nödvändig)

OBD II VAG Beskrivning
P173A - Position sensor 1 for Gear Selector, unlikely signal
P173B - Position sensor 2 for Gear Selector, unlikely signal
P173C - Position sensor 3 for Gear Selector, unlikely signal
P173D - Position sensor 4 for Gear Selector, unlikely signal

Kontrollera positionssensorer och tillhörande magneter för kontaminering av metallpartiklar. Om det finns kontaminering, kontrollera växellådan noggrant för mekaniskt slitage / skador. Rengör sedan sensorn och kontrollera om felkoden kvarstår.

icon-check-markInte renoveringsbar

OBD II VAG Beskrivning
P072A - Neutral not selectable
P072B - Reverse gear not selectable
P072C - 1st gear not selectable
P072D - 2nd gear not selectable
P072E - 3rd gear not selectable
P072F - 4th gear not selectable
P073A - 5th gear not selectable
P073B - 6th gear not selectable
P073C - 7th gear not selectable

Om detta är fallet visas ovanstående felkoder vanligtvis efter installation av mechatronic. Dessa felkoder indikerar i så fall att en eller flera växelstift inte är korrekt monterade i växellådans gaffel. I "Installera makatronik" ger vi tips för att förhindra denna situation.

Generell funktion DSG 7

DSG7 växellådeskärm

DSG7-växellådan är en automatisk växellåda med dubbel koppling. DSG står för "Direktschaltgetriebe" eller "Direct-Shift Gearbox" och 7 indikerar att det finns sju växlar framåt. Beteckningen "DQ200" används också för denna växellåda, varvid Q ("Quermotor") indikerar att denna växellåda används för tvärgående motorer.

Mekaniskt sett kan DSG7-växellådan beskrivas som en manuell växellåda med två torra plattkopplingar, två ingående (inmatade, primära) axlar och tre utgående (sekundära) axlar. En elektroniskt styrd hydraulisk styrning (mechatronic) säkerställer att växellådan kan fungera fullt automatiskt. Som ett alternativ kan du välja ett extra manuellt omkopplingsalternativ (Tiptronic).

Automatväxellåda

Ett dubbelmassa svänghjul kopplar motorns vevaxel med drivplattan som är i linje med vevaxeln. Två torra kopplingar på vardera sidan av drivplattan roterar oberoende av varandra ungefär samma axel och var och en driver sin axel via en "spline-tandning". Ingåendeaxel 1 roterar i den ihåliga ingående axel 2. Kugghjulen för 1: a, 3: e, 5: e och 7: e växlarna finns på ingående axel 1. Växlarna för 2: a, 4: e, 6: e och bakre fönsterutrustningen finns på ingående axel 2. Från ingående axel 1 drivs växlarna för den första och den tredje växeln på den första utgående axeln och växlarna för den 5: e och den 7: e växeln drivs på den andra utgående axeln. Från ingående axel 2 drivs växlarna för den 2: a och den 4: e växeln på den första utgående axeln och växlarna för den 6: e och backväxeln drivs på den andra utgående axeln.

dsg-schema

Mellan kugghjulet R1 på den andra utgående axeln driver den tredje utgående axeln via kugghjulet R2 för backväxel. Alla tre utgående axlar driver det differentiella kugghjulet. Eftersom kugghjulen för 1: a, 3: e, 5: e och 7: e växlarna finns på ingående axel 1 och växlarna för 2: a, 4: e, 6: e växeln är på ingående axel 2, växlar från en växel till nästa ingående axlar. Följande växel är redan inkopplad på motsvarande utgångsaxel. Vid växling kopplas kopplingen på ingående axel för den "gamla" växeln bort i en jämn rörelse och kopplingen på ingående axel för den "nya" växeln kopplas i en jämn rörelse. Så det finns en överlappning i enheten på grund av båda växlarna. Dessutom minskas motorns vridmoment något vid omkoppling medan motorns vridmoment ökar något. Sammantaget garanterar detta en snabb och smidig växling utan märkbart avbrott i frekvensomriktaren.

Mekatronik i detalj

dsg7-mechatronic-detail

Aktuator Funktion
N433 Brytningsventil för växling av 1: a och 3: e växlarna
N434 Brytningsventil för växling av femte och 7: e växel
N435 Tryckreglerventil för koppling K1
N436 Tryckreglerventil för systemtryck i växellådans halva 1
N437 Omkopplingsventil för växling av andra och fjärde växlar
N438 Brytningsventil för omkoppling av 6: e och backväxeln
N439 Tryckreglerventil för koppling K2
N440 Tryckreglerventil för systemtryck i växellådans halva 2
V401 Hydraulisk pump

Växling, koppling och frånkoppling styrs från växellådans centrala styrenhet: mekatroniken (J743). Detta består av en elektronisk styrenhet och en elektrohydraulisk styrenhet. Mekatroniken är monterad mot växellådan och har en egen oljekrets, oberoende av den för själva växellådan. Detta innebär att den hydrauliska delen av DSG7 DQ200 har en egen oljepump, ventiler och cylindrar. Dessa cylindrar är direkt anslutna till brytaren och kopplingsspakarna.

En elektrisk driven hydraulisk pump V401 och en oljetryckackumulator är monterade i den elektrohydrauliska styrenheten, som tillsammans säkerställer att systemtrycket i styrenheten förblir mellan 40 och 60 bar.

Den elektrohydrauliska styrenheten har åtta reglerventiler. Ventilerna N433, N434, N437 och N438 manövrerar växelgafflarna som kontrollerar växlarna på utgångsaxlarna. Styrventilerna N435 och N439 fungerar båda kopplingarna. Ventilerna N436 och N440 styr det erforderliga systemtrycket i båda växellådshalvorna:

TCU i detalj

dsg7-tcu-detalj-se

Sensor Funktion
G182 Hastighetssensor ingående axel växellåda
G270 Tryckgivare för växellådans hydrauliska tryck
G487 Lägesigenkänningssensor för växelgaffeln för 2: a och 4: e växeln
G488 Lägesigenkänningssensor för växelgaffeln för 1: a och 3: e växeln
G489 Lägesigenkänningssensor för växelgaffeln för 5: e och 7: e växeln
G490 Lägesigenkänningssensor för växelgaffeln för 6: e och backväxeln
G510 Växellådans olja i temperatursensorn i den elektroniska styrenheten
G612 Hastighetssensor för ingående 2
G617 Kopplingsväg Sensor för koppling K1
G618 Kopplingsvägsensor för koppling K2
G632 Hastighetssensor för ingående axel 1

För att förse mekatroniken med den nödvändiga informationen tar TCU information från ett antal sensorer. Översikten till höger visar vilken information som tas emot exakt. Nästan alla dessa sensorer är inbyggda i mekatroniken. G182-hastighetssensorn är emellertid placerad utanför mekatroniken.

TCU får inte bara nödvändig information från sina egna sensorer, utan utbyter information via CAN med de olika mät- och styrenheterna i bilen, till exempel:

 • E313-Växelväljarspaken
 • J104-ABS (med EDL) styrenhet
 • J248-Styrenhet för direktinsprutning av diesel
 • J285-Styrenhet med instrumentpaneldisplay
 • J453-Styrenhet för multifunktionsratt
 • J519-Styrenhet elektrisk installation
 • J527-Styrenhet för rattstångselektronik
 • J533-Diagnosgränssnitt för databuss
 • J623-Motorstyrenhet för dieselmotorer

Vill du renovera en defekt DSG7 DQ200

Vill du renovera en defekt DSG7? Genom att klicka på "till renovering" -knappen och välja rätt "Märke & Modell" kan du snabbt skicka in en renovering.

Vill du först ha mer information om de renoveringslösningar som ACtronics kan erbjuda? Eller hittar du inte en produkt på webbplatsen? Kontakta oss gärna via info@actronics.se eller ring vår kundtjänst: 0526-659 209

DSG 7 DQ200 (0AM)

DSG-7 DQ200