TCU Durashift Ford Mazda

Namnet ”Durashift” avslöjar egentligen direkt vad det här systemet är till för: att växla växellådan. Istället för att välja en fullständigt automatisk låda, har Ford och Mazda valt, för de mindre modellerna, att använda sig av en robotiserad växellåda.

Durashift (Ford/Mazda)

Det är ett val som nu förtiden görs oftare, då det sparar mycket utrymme, vikt och kostnader till skillnad mot en ”riktig automatisk” låda. Med den här strategin kan fabrikanten bygga in samma växellåda i varje bil, oavsett om det är en manuell eller automat. Det endas som läggs till för att bygga om en manuell till en automat, är en mekatronik del som styr kopplingen och växlarna. En prima idé kan man väl säga.

TCU Durashift Gear Selector Motors

Vad blir i de flesta fallen defekt

Men så enkelt är det tydligen inte, det visar sig i praktiken. Det är väldigt svårt att smidigt styra kopplingen utan att kopplingsplattan slits för mycket, för en TCU (Transmission Control Unit, styrenheten till växellådan) kan inte känna av vad föraren normalt känner när de släpper kopplingen. Framförallt placeras en TCU på en plats där det förekommer stora temperaturskillnader och mycket vibrationer, vilket kan orsaka defekter. Något annat som inte hjälper, är att systemet består utav många rörliga delar och alla som rör sig, kan också gå i sönder. Det är alltså en stor utmaning att låta ett sådant system fungera på ett pålitligt vis.
Låt oss först kolla på de externa svagheterna:

Kopplingen/tryckgrupp

En koppling kommer alltid att råka ut för slitage, så det är förståndigt att kontrollera kopplingen och tryckgrupper först, innan man riktar sin uppmärksamhet på resten av växellådan. Då kopplingen styrs automatiskt, märker inte föraren att kopplingen nästan är utsliten eller fungerar sämre. Istället verkar automaten ”plötsligt” vara defekt.

Hydralikvätska

Kontrollera och eventuellt byta ut hydralikvätskan (bromsvätska) är inte en överflödig lyx. Det sker upprepade gånger att systemet kan gå utan service i flera år och en utbredd spolning och luftning av systemet, plötsligt löser alla problem. Att spola och lufta hydrauliken har dessutom andra fördelar, eventuella defekter på kopplingsställdonet (se vidare för mer information) kan lättare spåras upp. Luftningsprocessen utförs på så vis att avvikningar på styrningen till kopplingsställdonet blir synbara. Det är inte ovanligt att det här ställdonet inte längre fungerar som det ska.

Vevaxelgivare

Veckans ACtronics tips: Kontrollera ordentligt så att vevaxelgivaren gör sitt jobb och att det inte används en kopia. Haltande vevaxelgivare är ganska vanligt och då dyker ett ökänt ”F” upp i displayen. Det kan visa sig att efter man har demonterar hela växellådan, skickat in växellådans styrenhet till renovering, att problemet egentligen kommer från en liten givare…
Förutom de externa defekterna, kan det också bli fel på det mekatroniska systemet. I de fallen kommer ofta också ”F” upp i displayen och växellådan växlar inte alls bra mer. Hela systemet består globalt utav tre olika delar: Durashiften, växelmotorerna och växelspaken. Defekterna på de här delarna kan skilja sig internt åt:

Durashift Gear Selector Motors TCU

Durashift

Durashift är det namn som Ford har gett mekatroniken som styr kopplingen. Den består utan en TCU, kopplingsställdon och en elektrisk motor. Varje del har sina egna defekter. Som tur är, finns det för varje problem en kvalitativ renoveringslösning utarbetad.
Följande felkoder ser vi ofta komma in:

 • P0610        Transmission Coding Error.

 • P0614        ECM en TCM niet compatibel

 • P0641        Sensor Reference Voltage “A” Circuit/Open (5V sensor circuit)

 • P0642        Sensor Reference Voltage “A” Circuit Low

 • P0810        CLUTCH POSITION FAULT (Fault code for brush replace)

 • P0949        Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete

 • P2786        Gear Shift Actuator Temperature Too High

 • P2787        Clutch Temperature Too High

 • P2789        Clutch Adaptive Learning at Limit

 • U0415-20-TCM    CAN fault communication with ABS

Durashift Gear Selector Motors

Växelmotorer

Växelmotorerna fungerar bokstavligt talat som deras namn på engelska menar på: Gear Selector Motors, med andra ord, de väljer växlarna. Den här delen består ut av två elektromotorer som båda styrs ifrån styrenheten till växellådan som befinner sig i Durashift. Egentligen är växelmotorerna inte en egen del, utan en, vid sidan av monterad, del av det hela Durashift-systemet. Det gör historien lite mer invecklad, namnet Durashift använd ibland för hela systemet medan det andra gånger används för att beskriva bara TCU.
Det förvånar er säkert inte att även Växelmotorerna kan bli defekta. Delen utsätts för hög belastning och utför många rörelser, framförallt om bilen används för till exempel stadskörning och därmed ofta behöver växla. Härmed slits motorerna relativt snabbt ut. Orsakar det här också felkoder? Absolut, men det är viktigt att man är medveten om att dessa felkoder inte alltid kommer från defekta växelmotorer. Vi får ofta in växelmotorer där det senare visar sig att defekten behöver sökas (mekanisk defekt) i själva växellådan. 

 • P0916        Gear Shift Position Circuit Low (växelmotor)

 • P0915        Gear Shift Position Circuit Range/Performance (växelmotor)

 • P0917        Gear Shift Position Circuit High (växelmotor)

 • P1750        Maximum adapted (EPC) pressure for reverse

 • P2786        Gear Shift Actuator Temperature Too High

 • P2793        Gear Shift Direction Circuit

 • P2794        Gear Shift Divection Circuit Low

 • P2795        Gear Shift Direction Circuit High

 • P0919-20-TCM    CAN fault with Gear Selector

Ford Fiesta instrumentenpaneel

Växelspak

Växelspaken orsakar då och då för konstiga störningar. Mekanismen ör nämligen inte mekanisk som hos en manuell växellåda. Spaken växlar genom att skicka en elektrisk signal till växellådans styrenhet i Durashift. Egentligen behöver man betrakta spaken mer som en Joystick. Vilka signaler som skickas, beror på vilken position som spaken sätts i. Det är inte svårt att tänka sig att systemet inte fungerar som det ska, så fort signalen inte kommer fram till styrenheten men vad är det som gör att signalerna inte kommer fram? I vanliga fall slits helt enkelt kontakterna för de olika positionerna (R, N, D etc…)

Kort sagt, det är mycket som kan gå fel. En bra diagnos är essentiell för att kunna hitta en bra lösning. Även användandet av de olika termerna är viktig… Renoveringsprocessen Här dyker vi djupare in i renoveringen av Durashift.

Då vi vet att det är flera komponenten som kan gå defekt på en Durashift, utför vi inte bara en reparation utav det hittade felet, utan hela enheten går igenom en fast renoveringsprocess. I den här processen tar vi oss an TCU, kopplingsställdonet och den elektriska motorn. Produkten testas först, rengörs och öppnas. Därefter följer en skild renovering av var och en av delarna.

TCU

Växellådans styrenhet har flera svagheter. Vi behandlar de här svagheterna därför preventivt, vare sig de är defekta eller inte. Historien liknar i stort sett densamma som för motorstyrenheter: genom temperaturskillnader och/eller vibrationer, överbelastas de fina lödningarna och orsakas skada. Som tur är, går det här att återställa. I de flesta fall behöver man även byta ut flera komponenter på kretskortet.

TCU

Kopplingsställdonet

Kopplingsställdonet (framförallt pumpen i ställdonet) kan läcka eller sitta fast. Går den inte att återställa mer, då ersätter vi den här komponenten med ett nytt exemplar. Växelmotorerna Precis som hos TCU, känner vi till flera svagheter hos motorerna. Därför följer den här delen en fast renoveringsprocess där alla svaga punkter hanteras. Där är inte helt korrekt att jämföra processen med den renoveringsprocess som utförs på en startmotor, då det där utförs mer arbete, men en del av stegen är definitiv igenkännbara. 

Till slut monteras alla komponenterna tillbaka i huset och testas de i sin helhet i vår speciella test-omgivning. Durashift-enheten skickas för tillbaka till kunden när vi är säkra på att den fungerar korrekt.

Övrig relevant information

Efter historien ovan, är det svårt att gå in ytterligare på detaljerna så det tänker vi inte göra. Däremot vill vi gärna dela följande med er:

Lära in Parametrar

Inlärning av parametrarna är inte lätt och vi ser regelbundet att det går fel så fort det inte blir korrekt utfört. Mjukvaran kan därmed bli korrupt med alla konsekvenser som kan följa. Det här finns att finnas under produktinformationen på vår hemsida. Följ instruktionerna väldigt noga!

Regelbunden service

Det är grovt underskattat vilken effekt en ordentlig service kan ha på bilen. Vi menar i det här fallet, framförallt byte av bromsoljan som ska bytas varje 2 år. Kopplingen sköts nämligen hydrauliskt och får sin vätska från bromsvätske-reservoaren. Skulle den här bromsvätskan vara ordentligt smutsig, då påverkar det inte bara bromsarna utan även hela kopplingssystemet (inklusive kopplingsställdonet!). Framförallt förseglingar är känsliga för den här typen av smuts.

Delnummer

Durashift har haft många uppdateringar, därmed har även delnummer anpassats. De här är inte möjliga att byta ut med varandra, se därför till att ni har rätt nummer till rätt bil.

 • 2N1R-7M168-BB

 • 2N6R-7M168-SA

 • 2N6R-7M168-SB

 • 2N6R-7M168-SC

 • 2S6R-7M168-SC

 • 2S6R-7M168-GS

Demontering av enheten

Demonteringen en ganska invecklad, se därför till att ni har instruktioner för demontering till hands. De här instruktionerna finns under produktinformation på vår hemsida. Något annat som också är viktigt: demontera kopplingsställdonet också men skicka inte med den om det inte är något fel på den!
Den här enheten är nämligen extremt känslig för transportskada.