FoMoCo ESU 411

FoMoCo ESU xxx (Ford)
FoMoCo ESU xxx (Ford)

Motorstyrenheter

Registrera dig för att se priser

“Vad sågs om att genast börja med den bästa delen av vår nya renoveringslösning för FoMoCo ESU XXX: bytet av BGA:n på PCB:n!” Och där förlorade vi 80% av läsarna…ska vi kanske först förklara precis vad vi pratar om? FoMoCo (eller Visteon) ESU-411 som vi just började berätta om, är ett motorstyrdon från Ford. Denna datorbox sitter monterad i bilar med en 1.8 eller 2.0 Duratec-motor, som till exempel Focus II och C-Max.

Man kan också fi nna detta styrdon i vissa Volvo-modeller, bland annat C30. Även om dessa motorer är kända för att vara pålitliga kan både det  ena och det andra gå fel i själva ECU. Som tur är har ACtronics lösningen på detta.

Vad som oftast blir defekt

Listan med vanligt förekommande fel till detta motorstydon är inte så lång: Det är bara två olika fel som vi regelbundet stöter på.
Ett av dessa vanligt förekommande fel är avsaknaden av styrning till tändsystemet. Problemen varierar från enstaka felmeddelanden i motorstyrdonet till komplett haveri för en eller fl era tändspolar. Denna defekt har sin orsak i motorstyrdonet och går att lösa utan större problem.

Något som är ännu vanligare är avsaknad av styrning till det elektroniska spjällhuset. Detta är också det problem som vår nya renoveringslösning är menad för. Vid denna störning reagerar spjällhusest inte längre på indata från gaspedalen och det blir därför svårt att gasa. I vissa fall kan det också vara så att störningen inte alltid är aktiv. I detta fall verkar spjällhuset under en längre tid reagera som det ska, tills dess att bilen till slut oväntat går in i nödläge. Vid utläsande ser man ofta följande felkoder:

  • P0403 – Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
  • P0607 – Control Module Performance
  • P1585 – Throttle Control Unit Malfunction
  • P2008 – Intake Runner Control Circuit Open Bank 1
  • P2110 – Throttle Actuator Control System
  • P2121 – Throttle / Pedal Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance

Vid dessa felkoder är det väldigt viktigt att först kontrollera att övriga komponenter fungerar som sig bör. EGR-ventiler kan också de orsaka störningar, likaså själva spjällhuset. Vid felkod P2008 bör utloppskamaxelns solenoid kontrolleras. Denna solenoid hittar man på en vakuumslang vid grenröret.

FoMoCo ESU 411-ecu

Kommer man trots allt fram till att problemet måste ligga i motorstyrdonet och att styrningen till spjällhuset inte fungerar, är det förnuftigt att överväga reparation av styrdonet. Det är också just för denna reparation, eller rättare sagt renovering, som vi utvecklat en ny renoveringsmetod. Det är nämligen processorn i motorstyrdonet som orsakar problemen. Att byta ut denna komponent mot en ny är en utmaning. Hur detta går till ska vi därför nu förklara utförligt.

Renoveringsprocessen

FoMoCo ESU-411 sätter redan vid ankomst vår problemlösningsförmåga på prov. För hur öppnar man på ett säkert sätt ett motorstyrdon med ett hölje som är ett massivt metallblock? Som tur är har vi ett modernt förbehandlingsrum där vi med hjälp av avancerade maskiner på ett professionellt sätt kan öppna de fl esta slags enheter, så också detta styrdon. Väl öppnat är kretskortet (PCB) synligt. PCB står för ”Printed Circuit Board”, vilket genast förklarar varför denna förkortning ofta används för att hänvisa till kretskortet. På kretskortet sitter processorn, men att avlägsna denna är inte det lättaste. Processorn sitter nämligen fast med inte mindre än 388 minimala kontaktpunkter, varav ett fl ertal är placerade under processorn. Dags att låta professionell utrustning göra jobbet med andra ord.

Visste ni detta?

Lödningspunkternas placering under processorn benämns som “Ball Grid Array”. Därför kallas denna typ av processor ofta ”BGA”: En processor försedd med en ”Ball Grid Array”.

Den specialistiska utrustning vi använder till denna renoveringsmetod är vår nya stolthet. Denna maskin kan värma upp en specifi k del av kretskortet så att lödningspunkterna under processorn (BGA) tillfälligt uppnår fl ytande form. I just detta ögonblick kan maskinen avlägsna den gamla processorn. Denna process kan låta simpel, men att programmera variabler såsom anslutningars position, materialtjocklek och uppvärmningstid är en riktig utmaning. Framförallt krävs det särskilda specialkunskaper.

PCB FoMoCo ESU 411 ECU

När BGA:n väl avlägsnats från PCB:n (nu är det väl tydligt vad vi pratar om?), är det dags att ta bort alla tennrester och förbereda kretskortet för montering av den nya processorn. Detta sker fortfarande manuellt, men som tur är har vi många skickliga medarbetare som klarar denna uppgift galant. Efter rengöring sätts motorstyrdonet tillbaks i maskinen för montering av ny BGA.

FoMoCo ESU-ECU 411

Även vid montering är den nya utrustningen väldigt viktig. Allt hänger nämligen på hur noggrant den nya processorn återmonteras. Maskinen har en kamera som tar ett digitalt foto av undersidan på den nya processorn. Tack vare digital bildbehandling känner den på så vis igen de 388 lödningspunkterna under processorn. Det digitala fotot visas på en bildskärm och skapar ett mönster med alla lödningspunkter. Därefter tas även ett digitalt foto av kretskortet. Med hjälp av detta kan maskinen koppla ihop positionerna på de två bilderna och på så vis avgöra precis var processorn ska
sitta. När positionen bestämts placerar en automatisk arm processorn på precis rätt plats. Om processorn placeras snett i maskinen pelar detta ingen roll då den automatiska armen själv justerar detta.

FoMoCo ESU 411 renoveringsprocessen

ECU Renoveringsprocessen

Men nu glömmer vi nästan ett steg: För att fästa processorn på kretskortet är lödningstenn nödvändigt. För denna utmaning har vi hittat en kreativ lösning. Till just denna BGA har vi skapat ett ”rutnät” i vilket vi kan placera små kulor med lödningstenn. Rutnätet har precis rätt form för att låta varje kula smälta fast på exakt rätt plats på kretskortet. Processorn kläms in i samma hållare där rutnätet sitter. Därefter placeras de små kulorna med lödningstenn för att sedan värmas upp tillsammans med processorn. På så vis smälter tennkulorna fast på precis rätt plats på BGA:n, varefter denna kan monteras på kretskortet.

FoMoCo ESU Nytt-lock

För att ge en bättre inblick i denna nya renoveringsmetod har vi gjort en video, där alla steg i processen gås igenom. Även byte av BGA:n visas utförligt. Nyfiken?