Disclaimer

ACtronics AB strävar efter att inom rimlighetens gränser presentera korrekt och fullständig information på denna webbplats.

ACtronics AB ansvar för eller garanterar dock ej att all information på denna webbplats är till 100% aktuell, korrekt eller fullständig. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Innehållet på denna webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt.

ACtronics AB ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador, inklusive minskat vinstresultat, som grundats på information från denna webbplats.

Sekretess
ACtronics AB följer personuppgiftslagen och behandlar den information du lämnar med största respekt och sekretess.

De begärda personuppgifter du lämnar i ACtronics kontaktformulär kommer endast att användas för att kontakta dig för att få svar på din kontaktförfrågan.
Actronics lämnar ej dina uppgifter vidare till tredje part, såvida du inte har gett ditt uttryckliga tillstånd.

Google Analytics
Actronics webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att hjälpa ACtronics att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådana cookies, genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress), överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att spåra hur du använder webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om Google krävs på detta enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med andra Google-data. Du kan vägra cookies enligt ovan. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av uppgifter av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Uppgifter om ditt besöksbeteende använder vi endast för att undersöka möjligheterna för ytterligare optimering och kommunikation av våra produkter och tjänster.