Om oss

På grund av detta höga antal renoveringar kan vi även designa och producera egentillverkade produkter till renovering eller köpa större kvantiteter hos originaltillverkarna. Till skillnad från våra konkurrenter använder vi oss inte av begagnade halvledare.

ACtronics Filial

Dessutom föredrar vi att inte enbart reparera defekta delar eftersom det i längden blir mer kostsamt för kunden på grund av den korta livslängden delen då får. Inte heller tror vi på att limma delar (t.ex. växlar, elmotorer, LCD-displayer och sensorer).
ACtronics är övertygade om att det enda sättet att garantera en längre livslängd på defekta delkomponenter är att byta ut dem mot nya och förbättrade produktversioner. Vi baserar detta på vår omfattande erfarenhet och kunskap. Det faktum att vår kundkrets ständigt växer förstärker denna övertygelse och detta professionella tillvägagångssätt.

Vi ger dig gladeligen insikt i vår process, med vilken vi utmärker oss på marknaden.

Nyheter