Om oss

Med renovering erbjuder ACtronics möjligheten till betalbara lösningar för elektroniska komponenter och på så vis håller vi bilkörandet betalbart för alla. Genom att använda sig av renovering, reduceras onödigt användande av nya delar.

ACtronics startade under 2004 i ett vindsrum med frågan om defekta elektroniska delar, kunde få ett andra liv. Snabbt visade det sig att ACtronics hade glidit in på en ny marknad och långsamt gick efterfrågan för renovering av elektroniska komponenter upp i bilbranschen.

De senaste åren har kunskapen vuxit och har nu ACtronics 15 års erfarenhet av kvalitativa renoveringar av bildelar. ACtronics har undertiden utvecklats till ett internationellt företag med kunder runt om i Europa!

ACtronics Filial

Kvalitativa och hållbara lösningar

På vårt huvudkontor i Almelo arbetar med än 120 medarbetare dagligen med att testa och renovera broms-, styrning- och transmissionssystem, kombiinstrument och spjällhus. Det här för att kunna förlänga livslängden på en produkt och kunna leverera en bättre kvalitet än original, med dessutom två års garanti på utförd renovering.

“ACtronics strävar efter att leverera de bäst renoverade elektroniska komponenterna ”

Med möjligheten till att kunna blåsa liv i defekta delar, bidras det till en hållbar och cirkulär ekonomi. Vi lever i en värld där efterfrågan på hållbara lösningar från konsumenter, lagar och regler stiger. ACtronics erbjuder med sina renoveringar en lösning för återförbrukning av defekta elektroniska komponenter i bilindustrin.

Innovation är vår styrka

Avdelningarna Research & Developement och renovering är ansvariga för utveckling och fokus på högvärdiga renoveringar inom företaget. Här ligger utmaningen om att kontinuerligt utveckla nya renoveringslösningar och innovation för att kunna fortsätta garantera kvaliteten.

ACtronics har tillgång till avancerade faciliteter med apparatur som i stort sett är fullständigt utvecklade inom företaget. Vi vill inte bara renovera utan där det är möjligt, realisera en strukturell förbättring. Med en högre kvalitet och en längre livslängd som resultat.

Det används ett par kärnvärden för att beskriva vad vi som företag står för:

  • De bäst renoverade elektroniska komponenterna;
  • Utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet;
  • Två års garanti;
  • Personlig service och råd på eget språk;
  • Arbetar endast B2B mot företag i bilbranschen;
  • Strävar efter renovering inom 48 timmar;

Renoveringsprocessen består utav olika steg från entry-test till sluttest, innan en produkt skickas tillbaka till kund. Under renoveringsprocessen, efter entry-test, signaleras och byts (preventivt) svaga eller känsliga komponenter ut. Det här görs för att kunna garantera kvaliteten och förbättra livslängden gentemot en ny produkt.

Söker du en renoveringslösning?

Låta en ABS- eller motorstyrenheter, kombiinstrument eller spjällhus renoveras hos oss? Genom att skapa ett konto på vår hemsida har bilrelaterade företag möjligheten till att fylla i renoveringsuppdrag och låta delar renoveras utav oss. Se även vår instruktionsvideo som ger vidare information för hur man går tillväga för att fylla i renoveringsuppdraget.

Vill du ha mer information över de renoveringslösningar som ACtronics kan erbjuda? Eller vill du ha en del renoverad som inte finns med på hemsidan eller har du andra frågor? Vänligen ta kontakt med oss via info@actronics.se eller 0526 – 65 92 09.