Bosch EDC16C34 PSA/Fiat Motorstyrenhet

Följ din beställning via spårningsnummer

Renoveringspris (exkl. transportkostnader)

website.product.price.not_defect

Vanliga problem

  • 5-voltskrets defekt
  • Diverse störningar på grund av kortslutning
  • Ingen signal till spridare
  • Inlärning av EGR-systemet ej möjlig
Professionell renoveringsprocess
Mer än 15 års erfarenhet
24 månaders garanti
Fullständigt kvalitativt alternativ
Tekniskt stöd
Betalbart pris

Kundomdömen

Mest hjälpsamma


BOSCH EDC16C34 PSA/FIAT Reparation

Bosch EDC16C34 är ett motorstyrningssystem för dieselmotorer som används särskilt i PSI-gruppens 1,6 HDI-motorer. Vi hittar också denna i vissa Fiat-modeller. Hur märker föraren att han har ett problem med sin motorstyrenhet? Motorlampan (MIL) tänds i instrumentpanelen, det finns flera andra meddelanden i instrumentpanelen, bilen går i nödläge, bilen går inte jämt och motorn går inte längre på alla cylindrar.

Verkstads Diagnostisering

Fel på styrenheten kan konstateras i verkstaden med hjälp av en provkörning, avläsning av felkoder, mätning av live-data och kontroll av kablarna, matningsspänningar och jord. I synnerhet är det viktigt med att kontrollera de inkommande och utgående signalerna från styrenheten, eftersom det medför de flesta problem.

Felkoder EDC16C34

Titta på vår hemsida för alla märkesspecifika vanliga felkoder.

Orsaker till defekter?

På grund av yttre påverkan - ofta kortslutning i ledningar eller i komponenter - bränns jord-banorna på PCB.

Påverkan på andra komponenter

Ett fel i styrenheten kommer att ha stor inverkan på andra styrenheter i fordonet. Det är möjligt att motorn inte längre levererar någon effekt, går inte längre smidigt eller inte startar mer. Det kan också finnas fel i exempelvis ABS, TCU och instrumentpanelen.

Risker

En defekt styrenhet kan - beroende av påverkan från effekterna av den inre defekten - orsaka klagomål som att motorn inte startar, motorn går oregelbundet under körning, motorlampan (MIL) lyser (motorfel).

Renoveringslösning

Styrenheten genomgår alltid ett test vid ankomsten. Under detta test kommer det att kontrolleras om vi kan verifiera kundens klagomål. Om klagomålen har verifierats, kommer styrenheten att genomgå en renovering. I slutet väntar ett funktionstest (EOL), där kontrolleras huruvida klagomålen faktiskt har åtgärdats och huruvida styrenheten är helt återställd igen.

Information till mekaniker

Demontera alltid styrenheten enligt tillverkarens instruktioner. Ta alltid bort jordens [-] kontakt på batteriet innan styrenheten demonteras. Detta förhindrar skador som orsakas av kortslutning. Vissa motorstyrenheter är fasta med skjuvbultar. Var uppmärksam på utrymmet där styrenheten är monterad. Detta ska vara rent och fuktfritt. Ta bort löv och annat skräp från öppningar i vattenavrinningar.

Följ alltid tillverkarens anvisningar och instruktioner som tillhandahålls av ACtronics för att få styrenheten att fungera efter en renovering. Radera eventuella felkoder.

OE-nummer