ACtronics: renovering är vår passion!

Vid en renovering handlar det ofta om delar som spelar en viktig roll i bilen. Motorstyrenheten, hjärnan för motormanagement och dess ABS-enhete är av stor vikt för säkerheten för föraren och dess passagerare. Renovering av de här delarna kräver därmed en noggrann och professionell process.

Remanufacturing

Att utföra en renovering, även kallat ”remanufacturing”, är inte alltid enkelt. Mjukvara och data är väl skyddad av fabrikanterna, och varierar från del till del och inte alla delar är gjorda för att öppnas. Att öppna är sedan en sak men att sedan sätta ihop allt, kräver speciell kunskap. Med den senaste tekniken har vi möjlighet till att få tillgång till komponenter och utföra lokala renoveringar.

Vi pratar om renovering för att vi ser fördelar med att byta ut defekta, inte fungerande delar istället för att reparera dem. En svag lödning (en tråd mellan till exempel processorn till kontaktstycket), förblir svag efter en reparation. När vi byter ut den mot en starkare lödning, är livstiden försäkrad på nytt. Därför har vi tusentals komponenter och delar på lager för att kunna utföra många olika typer renoveringar.

Diagnosen är enormt viktigt!

Det finns alltid en möjlighet att köpa nya delar. I en del av fallen är det också den enda lösning då renovering helt enkelt är för komplex eller för dyr. Vad som kan vara överraskande är att en kvart av alla renoveringsuppdrag, är det inte själva delen som är defekt utan orsaken sitter någon annanstans i fordonet. Där man ofta väljer att byta ut delar för att spara tid, utförs ofta inte heller en utbredd diagnos av felkoder och symptom. Som följd att nya komponenter köps in i onödan, kostnaderna blir högre och nya produkter hamnar i omlopp. Medan den gamla enheten egentligen fungerar som den ska.

Renovering är det hållbara alternativet. Komponenter är ofta inte helt och hållet defekta utan har ett par svagheter. Hos ACtronics har vi som mål att hitta de här och utveckla en passande renovering. Svaga förbindelser byts ut mot starkare, och utslitna delar byta ut mot nya. Tidspressen och den eviga stressen hos de flesta bilägare arbetar emot verkstäderna. Ägarna vill gärna ha sin bil tillbaka nästa dag, allt måste göras snabbt, bra och framförallt till ett attraktivt pris. Härmed blir en noggrann diagnos lidande, medans en diagnos bäst kan utföras i bilen. Vi har inte alla bilar stående hos oss och är starkt beroende av en montörs diagnos i verkstaden innan vi kan gå vidare. I bilen kan den bästa och mest korrekta diagnosen ställas.

Testapparatur reproducerar felet

Alla komponenter blir kontrollerade vid ankomst. Smarta datorer imiterar bilar, motorer, växellådor och gör det möjligt för oss att ställa en bra diagnos. Vi tittar vidare på om vi kan få fram felet och först då går delen över till renoveringen. Är problemet inte bekräftat av oss och vi känner inte till felet sedan tidigare? Då tar vi kontakt med verkstaden för mer information och historia runt bilen.

När renovering är utförd, testas delen än en gång för att kontrollera så att felet är löst och alla funktioner fungerar som de ska. En sista visuell kontroll utförs innan produkten får ett garanti segel. Delen skickas tillbaka till kunden i en passande förpackning, ett e-mail bekräftar att renoveringen är klar och delen på väg tillbaka.

Tillsammans håller vi bilarna betalbara

Renoveringsprocessen har många hemligheter, men även bildelarna. Ibland är det inte möjligt att lösa det med en renovering och det är vi ärliga med, det hör till. Vi ger 2 års garanti på vår renovering och gör vad vi kan för att få bilen rullande igen.

Är vår renovering korrekt utförd men problemet är inte löst, då börjar det för oss att bli riktigt intressant. Att undersöka, utvärdera, reproducera och förbättra vår renoveringsprocess tillhör yrket. Som tur är får vi oftare tillbakakoppling från våra kunder och det är vi tacksamma för. Som renoveringsföretag arbetar vi för, men framförallt tillsammans med våra kunder. Det är utbytet av information med så många verkstadsmontörer som gör det möjligt för oss att varje vecka, hjälpa hundratals ägare till att hålla sina bilar på vägarna.