Så här får vi den hydrauliska kretsen i ABS -enheten att se ut som ny igen.

Hjärtat i en ABS -enhet består av en pumpmotor, ett hydrauliskt grenrör och en elektronisk styrenhet (ECU). Från detta centrala system distribueras bromsvätskan via rör till bromscylindrarna i varje hjul. Var och en av dessa komponenter har en viktig funktion i detta och granskas noggrant i vår renoveringsprocess. Det är därför vi nyligen tog i bruk en helt ny maskin som stöder oss vid renoveringen av det hydrauliska fördelningsblocket. Vi förklarar gärna hur detta fungerar!

Det hydrauliska fördelningsblocket (HCU): hur fungerar det egentligen?

I ett konventionellt ABS -system är det hydrauliska grenröret den första komponenten genom vilken bromsvätskan strömmar efter att den lämnat huvudcylindern. Detta block innehåller magnetventiler som tillfälligt kan blockera flödet av bromsvätska till bromspedalen. Fördelningsblocket kallas därför också en 'hydraulisk styrenhet' (HCU). Varje hjulbromscylinder har sin egen insugningsventil och avgasventil. När ABS-systemet är avstängt är insugningsventilen alltid öppen och avgasventilen är alltid stängd. Båda ventilerna aktiveras samtidigt när bromstrycket måste avbrytas. Vätskan kan sedan rinna ut från hjulbromscylindrarna. Så snart denna kontroll täpps igen, öppnas inloppsventilen igen och avgasventilen stängs igen.

Efter att ha läst ovanstående berättelse blir det klart att bromsvätska har en viktig roll i HCU. Om den inte underhålls kan denna viktiga vätska ha en negativ effekt på ABS -systemets funktion. Detta har allt att göra med att bromsvätska är hygroskopisk. Enkelt förklarat betyder det att bromsvätska lockar till sig fukt. Ju mer fukt som blandas med bromsvätskan över tid, desto sämre blir kvaliteten på grund av grumlingen. I extrema fall kan detta i sig leda till korrosion i ABS -enheten, där det hydrauliska fördelningsblocket är ett av de största offren. Defekter på grund av korroderad HCU är därför inte ovanliga. Detta är också en av anledningarna till att det rekommenderas att byta bromsvätska regelbundet (t.ex. en gång om året).

Spola bromsvätska i ABS -enheten

Som sagt, det är inte förvånande att bromsvätskan i många fall byts ut efter att ABS har renoverats. Men är inte denna bromsvätska omedelbart förorenad av "gammal" bromsvätska som fortfarande finns i ABS -systemet? Inte på ACtronics! Tack vare spolmaskinen som har en viktig plats i vår ABS -översynslinje, är detta ett minne blott. Den hydrauliska delen av ABS -enheten spolas helt under ett visst tryck i några minuter (även känd som spolning). Detta innebär att alla rester av gammal och förorenande vätska avlägsnas helt från ABS -enheten. Dessutom kan denna process också lossna begynnande avlagringar från systemet och spola ut dem från enheten. Genom att kombinera detta med de högteknologiska renoveringsteknikerna för de andra maskinerna som ingår i vår serie för återtillverkning, vet vi säkert att vi kan få tillbaka delen till full OEM-kvalite!