Ombyggnad av ett FoMoCo ESU-411 motorstyrdon

 

Ombyggnad av ett FoMoCo ESU-411 motorstyrdon.