Ombyggnad av ett Simtec 71 motorstyrdon

 

Ombyggnad av ett Simtec 70 motorstyrdon.