ATE MK60

Audi, BMW, Citroën, Ford, Honda, Mini, Opel, Peugeot…nästan överallt hittar man ATE MK60. ABS är sedan länge obligatoriskt på nya bilar och med tanke på att endast Bosch och ATE har lyckats få exklusiva avtal med de stora biltillverkarna, är det sällan man ser ett låsningsfritt bromsystem av ett annat märke. Systemet kom 1978 och var simpelt och pricksäkert. Dock har en hel del förändrats sedan dess.

Begreppet “ESP” är bekant för de flesta. Genom användadet av extra givare i bilen kan ett modernt ABS-system också ingripa om bilen håller på att förlora greppet i en kurva. Värdena från den så kallade krängningsgivaren (rotation rate sensor på bilden nedan) jämförs med den kvantitet som inkommer. Med hjälp av detta kan ABS-enheten avgöra om ett av hjulen måste bromsa för att behålla väggreppet. Även MK60 finns att tillgå med denna ESP-funktion.

Vad som oftast blir defekt

Då det gäller MK60 är det mestadels problem med tryckgivaren som rapporteras. Överallt hör man berättelser om förtvivlade bilägare som vid dessa problem varit tvungna att byta ut hela ABS-enheten komplett, när det i de flesta fall egentligen bara är tryckgivaren i hydraulikdelen som behöver åtgärdas. För att ge insikt i vilka felkoder som kan tyda på en defekt tryckgivare följer här en lista:

 • Audi, Seat, Skoda, Volkswagen: 01435, 059B
 • BMW: 5DF5, 5E20, 24096, 24100
 • Citroën: P1301, P1302
 • Daihatsu: C1246
 • Ford: C1288
 • Mazda: 0130, C1288, C0044/2864
 • Mitsubishi C121D, C1364
 • Opel: C1028, C0131
 • Peugeot: C1301, C1302
 • Renault: DF088
 • Suzuki: C1028
 • Toyota: C1246, ofta i kombination med C1223
 • Volvo: P0130, P0134

Vad precis är det då som blir defekt i tryckgivaren?

Om tryckgivaren exponeras kan man med blotta ögat knappt se dess mikroskopiskt små anslutningstrådar. Genom temperaturskillnader och vibrationer kan dessa ömtåliga anslutningar gå av. Återställning av de defekter som därigenom uppstår är endast möjlig med högteknologisk utrustning.

Renoveringsprocessen

ATE MK-60 renovering

Innan vi kan påbörja renoveringen av tryckgivaren måste elektronik och pumpmotor separeras från hydrauliken. Annars går det inte att komma åt tryckgivaren, då denna sitter monterad mitt i hydraulikblocket. Väl demonterad följer en delikat process genom vilken tryckgivaren demonteras och öppnas, de mikroskopiska anslutningarna återställs, tryckgivaren återmonteras och slutligen utbrett testas. All vår interna högteknologiska utrustning är programmerad och anpassad för just detta ändamål. För att skydda de återställda anslutningarna applicerar vi en speciell gel som dämpar effekten av temperaturskillnader och vibrationer. Genom detta extra skydd är en renoverad tryckgivare mer pålitlig än en originaldel. Vi på ACtronics är väldigt stolta över att vi på så vis kan erbjuda en kvalitativ renovering.

ATE MK 60 renoveringsprocessen

ATE MK60 i detalj

ATE MK60 består i stora drag av tre delar: pumpmotor, hydraulik och ABS-elektronik. Tillsammans får de systemet att fungera och kan inte fungera oberoende av varandra. Vi kommer här att redogöra för delarnas funktion var för sig och på så vis förklara ABS-systemet i sin helhet.

ATE MK-60 i-detalj

Pumpmotorn

Pumpmotorn gör varken mer eller mindre än att hålla trycket jämnt i hela bromssystemet. ABS är ett system som tidvis släpper trycket på ett eller flera bromsok samtidigt, så att bromsoket tillfälligt släpper bromsskivan. Om trycket sedan måste återställas avstannar dräneringen och bygger pumpmotorn åter upp trycket i systemet. Denna process upprepas dussintals gånger per sekund i det fall att ett eller flera hjul tappar väggreppet. Detta är orsaken till den distinkta vibrerande känsla man får från bromspedalen då ABS-systemet aktiveras.

Hydrauliken

Hydrauliken i ABS-systemet (även kallad HCU – Hydraulic Control Unit) består av ett massivt aluminiumblock med en mängd olika ventiler och aktuatorer. Det är dessa som ser till att ABS:en gör det den ska göra. Aktuatorerna i hydraulikblocket kan nämligen öppna utloppsventilerna som släpper på trycket i bromsoken. Som tur är förblir dessa ventiler i viloläge alltid stängda. Man behöver alltså inte oroa sig för att bromsystemet ska sluta fungera vid en störning i ABS-systemet. Systemet är ”idiotsäkert” och vid en störning reagerar det precis som på en äldre bil utan ABS: bromsarna fungerar som sig bör.
Om vi ytterligare zoomar in på hydraulikenhetens funktion står framförallt dessa 12 “pinnar” ut. Detta är de aktuatorer som öppnar och stänger ventilerna. Spolarna på undersidan av ABS-styrenheten sluter sig kring dessa aktuatorer vid montering och så snart styrenheten sätter spänning på en av spolarna trycks aktuatorn in av det starka magnetiska fältet i spolen. Vid spänningsbortfall ”hoppar” aktuatorn upp igen och utloppsventilen stängs omedelbart.

Mitt emellan aktuatorerna befinner sig tryckgivaren. Denna givare mäter hela tiden vätsketrycket i systemet och är väldigt viktig för pumpmotorn. Pumpmotorn är nämligen inte konstant igång, utan börjar jobba i det fall att trycket blir för lågt. Utan en väl fungerande givare kan vätskeflödet inte hålla trycket, vilket leder till att systemet som säkerhetsåtgärd stänger ner sig.

ABS-elektroniken

ABS-styrenheten är enhetens “hjärna”. Denna tar emot insignaler från diverse givare, däribland hjulgivarna och nyss nämnda tryckgivare. Beroende på avläst värde fattar styrenheten beslut gällande vilka åtgärder som behöver vidtas och sänder denna information vidare till aktuatorerna. Styrenheten styr alltså hydrauliken och pumpmotorn. Som tidigare nämnts har styrenheten spolar på undersidan. Genom att tillföra spänning på dessa spolar kan styrenheten se till att aktuatorerna trycks in och på så vis kan dränera bromsvätska.

När bilen är utrustad med ESP får styrenheten ännu mer att göra. Insignaler från styrvinkelgivare och krängningsgivare måste jämföras med varandra för att avgöra om bilens rotationsvinkel är realistisk eller ej. Om rotationen är större eller mindre än förväntat är det tal om under- eller överstyrning. ESP:n kan korrigera både och genom att bromsa ett eller flera hjul en aning och på så vis återfå önskad rotationsvinkel. ABS-systemet bromsar då helt självständigt, utan att bromsen trycks ned. Detta är möjligt eftersom pumpmotorn egentligen inte behöver en pedaltryckning för att bygga upp tryck i systemet.

Demontering ATE MK60

Innan demontering påbörjas rekommenderar vi att batteriet kopplas ur och hålls urkopplat tills dess att ABS-enheten är återmonterad. I vissa fall är det också så att ABS-systemet måste läras in på nytt. Detta är något att ta hänsyn till vid återmontering.
Efter det att kontakten kopplats loss måste först och främst bromsvätskan rinna av innan demontering kan påbörjas.
Hur själva demonteringen går till varierar väldigt mellan de olika bilmodellerna. Rådfråga därför tillgänglig dokumentation från biltillverkaren för korrekt tillvägagångssätt.
Vi vill också betona att hydraulikblocket är gjort av aluminium, vilket är ett väldigt mjukt material. Var därför extra försiktig vid lossandet och åtdragandet av bromsslangarna.