Ford Transit Custom 2012 – 2018 med elektroniska störningar

Ford Transit Custom 2012 -2018 kombiinstrumentet lämna för renovering?

Har du en Ford Transit Custom i verkstaden där displayen i kombiinstrumentet, fjärrstyrningen till nyckeln eller bakbelysningen inte fungerar eller får du ut följande felkoder:

U0073-88 - Styrningsmodul Kommunikations Bus är avstängd
U0155-00 - Ingen kommunikation med Instrument Panel Cluster (IPC) Styrenhet
U0558-64 - Fel uppgifter mottaget från Front Controls / Display Interface Module

Då ligger inte problemet i kombiinstrumentet vilket man kan förvänta sig! Dagen generation Ford Transit Customer har nämligen två batterier monterade under förarstolen. Det ena batteriet fungerar som ett startbatteri medans det andra förser styrelsenäten (board net) med ström. Så fort det här batteriet inte längre ger en stabil matning, har det ett direkt inflytande på olika moduler, bland annat kombiinstrumentet. Erfar du ett av ovannämnda symptomer i kombinationen med en av felkoderna, ta dig då en titt under förarstolen och kontrollera det andra batteriet!