Kunskapsartikel - Bosch 9.0 ESP

Bosch 9 bygger vidare på framgångarna med Bosch 8: programvaran är uppbyggd i modulform och det finns olika varianter till varje tillämpning. Bosch hävdar att generation 9 blivit ytterligare 30 procent lättare, vilket innebär att den minsta varianten nu bara väger 1,1 kg. I övrigt innehåller pressrelease inte mycket information om ABSsystemet, men vi blev mycket förvånade när vi öppnade en Bosch 9 Premium. Inuti hittade vi ett grönt mönsterkort!
Det här kräver kanske lite bakgrundsinformation. I Bosch 5.3, 5.4, 5.7 och 8 använde man alltid ett mycket litet keramiskt mönsterkort som gjutits på en kylkropp av aluminium. Detta mönsterkort kopplades samman med anslutningsstiften med hjälp av små flexibla anslutningstrådar. Eftersom detta sätt att tillverka mönsterkort förekommer i många andra kompakta elektroniska komponenter och eftersom den dessutom möjliggör en mycket invecklad arkitektur i flera lager, hade vi räknat med att konkurrent ATE Teves också skulle börja använda denna teknik.

Men keramiska mönsterkort har också nackdelar. Exempelvis är tillverkningskostnaden för dessa kort aningen högre, och de flexibla hybridanslutningarna är känsliga vilket betyder att de ibland går sönder. Kanske är det därför som Bosch har valt en mer konventionell teknik.
Men vi har också en annan teori som skulle förklara Bosch val: standardisering. Du kanske inte kände till detta men ATE Teves använder sedan MK 25 samma 47-stiftskontakt. Sedan MK 61 använder man också en universell 38-stiftskoppling. Sedan generation 8 har Bosch också, tillfälligtvis, en standard 38-stiftskontakt och en 47-stiftskontakt. Dessa ”EuCon”-kopplingar har också samma formgivning som ATE Teves, vilket gör att biltillverkaren har möjlighet att göra valet mellan ATE eller Bosch ganska sent i konstruktionsprocessen. Vi förmodar att detta val har påverkat Bosch synsätt en aning. Bosch gröna mönsterkort har vissa likheter med mönsterkorten hos konkurrenten ATE.

KÄNDA PROBLEM

    • Diverse hjulsensorproblem
    • Diverse pumpmotorproblem
    • Diverse CAN- och kommunikationsproblem
    • Hastighetsmätaren fungerar inte längre (ingen hastighetssignal)

MÖJLIGT ATT RENOVERA

Artikelnr Felkod Beskrivning
Diverse nr P0500 Vehicle speed sensor malfunction
C1301 Pressure sensor
B12C9 Vehicle speed signal incorrect

STANDARD STIFTPLACERING BOSCH 9 38-STIFT

Funktion Stift
Jord 13
Jord 38
Strömförsörjning 1
Strömförsörjning 25
Strömförsörjningskontakt 28
Hjulsensor VF 8-19
Hjulsensor HF 4-16
Hjulsensor VB 18-31
Hjulsensor HB 17-29
CAN L 14
CAN L2 15
CAN H 26

Bosch 9.0 ESP Wide

Bosch har rullat ut olika versioner under tillverkningen av Bosch 9-linjen. Det finns till exempel en version utan ESP-funktionalitet, men även en version med ESP-funktionalitet med en annan stifttilldelning. Denna 46-stiftsversion är även känd som Bosch 9.0 ESP Wide. Denna version har bland annat använts i Audi A4 där felkod C123EF0 är ett ofta hört problem.

STANDARD STIFTPLACERING BOSCH 9 46-STIFT

Funktion Stift
Jord 14
Jord 46
Strömförsörjning 1
Strömförsörjning 30
Strömförsörjningskontakt 31
Hjulsensor VF 22-37
Hjulsensor HF 23-39
Hjulsensor VB 21-26
Hjulsensor HB 7-24
CAN L 18-19
CAN L2 25
CAN H 4-5
CAN H2 11

Använd alltid hjulsensorer från originaltillverkaren!

ACtronics rekommenderar att alltid välja OEM vid byte av hjulsensorer. Dessutom ska dessa sensorer väljas med hjälp av chassinummer eller registreringsnummer eftersom det finns många olika typer som kan se likadana ut. Montering av fel hjulsensor kan leda montören på villovägar eftersom sensorn i princip fungerar. Samtidigt skickar den en signal som inte stämmer överens med den signal som ECU-enheten förväntar sig. ECU-enheten kommer då i de flesta fall att ge felkoder med hänsyn till hjulsensorns ”impedans”.

Bosch 9.0 ESP
Bosch 9.0 ESP

ABS styrenheter

Registrera dig för att se priser

Det är mycket viktigt att byta ut bromsvätskan!

Vi behöver antagligen inte nämna att bromsvätska har hygroskopiska egenskaper och därför absorberar fukt. Men trots detta underskattas ofta de potentiella riskerna med denna fukt. Fukten i bromsvätskan passerar nämligen också ventilerna i HCUenheten och kan få dem att kärva och fastna med tiden (korrosion). Det är därför vanligt att vi tar emot ABS-enheter där ventilerna i HCU:n har rostat fast.

Tips vid problem efter demontering av HCU

  • Bromssystemet ska alltid luftas enligt den officiella metoden; alltså med hjälp av diagnosutrustning
  • Tryckgivaren ska alltid kodas/kalibreras efter renovering! Kontrollera sedan livedata: bromstrycket ska i viloläge vara mellan -1 och 1 bar. När du trycker på bromspedalen ska trycket öka

Föroreningar, skador och spel i hjullager

Kontrollera vid sensorproblem alltid hjullagren på föroreningar, skador och spel. Den signal som magnetkransen eller kuggkransen ska generera har en snäv tolerans och minsta lilla avvikelse kan därför orsaka ett problem.