Misförståelser om felaktigheter: är ECU verkligen bristfällig?

Att tända bensin verkar vara en enkel princip, men det orsakar fortfarande mycket förvirring i verkstaden. För, var exakt är problemet om bensinen inte tänds ordentligt? Delvis beror denna förvirring naturligtvis på alltmer komplex elektronik, men är det verkligen så svårt?

Idag kommer biltillverkare med alla möjliga saker för att göra moderna bensinmotorer så miljövänliga som möjligt, vilket resulterar i en överväldigande mängd delar och elektronik på och på motorblocket. Men någonstans mellan alla dessa system finns fortfarande ett metallblock med cylindrar där luft och bensin sprängs av en gnista. Och kanske är det också det bästa tipset vi kan ge dig: titta igenom det och börja med grunderna. Vi förstår mycket väl att läsningen utförs så snart motorn tänds, men glöm aldrig att tänka systematiskt. Pekar felkoden på tändningen? Börja sedan gammaldags vid tändstiftet och arbeta dig långsamt mot styrenheten. Ta bort alla tändstift vid behov och låt dem hänga från tändspolarna medan du startar så att du själv kan se att tändstiftet fungerar. Och var mycket försiktig under resten av denna process: en kontakt med några avlagringar kan orsaka alla nödvändiga problem.

Många tekniker tänker förmodligen nu, ”Varför förklarar ACtronics detta? Är det inte denna grundläggande kunskap? " Det är sant, men det kommer att överraska dig hur ofta vi erbjuds ECU med klagomålet "felaktigt" och tillhörande felkoder (P0301 till P0312, P0314, P0316). Och det är precis därför vi bestämde oss för att dela denna information ändå. Ett felavbrott innebär bara att bränslet inte tänds. Och även om vissa styrenheter faktiskt orsakar tändningsproblem, betyder inte denna felkod automatiskt att styrenheten är defekt! I själva verket, om ingen tändningssignal mäts på ECU: s utgående stift, betyder det fortfarande inte automatiskt att ECU är defekt. En styrenhet är beroende av information och utan de korrekta signalerna på ingångsstiften genererar styrenheten aldrig en utgående signal. Men hur kan du bäst hantera den här typen av problem? En kort steg-för-steg-plan för att hjälpa dig på din väg:

1. Kontrollera alla kontakter, ledningar och tändsystemets komponenter. (Mät den här också!)
2. Kontrollera om den utgående tändningssignalen finns på styrenheten.
3a. Kontrollera i så fall alla kontakter, ledningar och tändsystemets komponenter.
3b. Om inte, kontrollera alla ingångssignaler från styrenheten.
4. Finns alla inkommande signaler och det finns fortfarande ingen utgående tändningssignal? Kontrollera sedan strömförsörjningen och jorningen på styrenheten.
5. Är strömförsörjningen och jorningen också i ordning? Då kan ECU vara riktigt dålig.

Kort sagt: antag inte för snabbt att styrenheten är defekt, för i många fall kan orsaken hittas någon annanstans under motorhuven.