Reman Day (och den aktuella tiden) visar vikten av revidering 2022

Det är den 14 april 2022. Det betyder att det är dags igen för "Reman Day" som anordnas av Remanufacturing Industries Council! I tider då begrepp som cirkulär ekonomi och CO2-minskning blir allt viktigare, ställs revision i rampljuset genom denna "högtid". Som fordonsindustri kan vi vara lite stolta, eftersom vi tillsammans är en av de viktigaste sektorerna i omställningen från ny till översyn. Men vad säger dessa siffror egentligen? Vi grävde i några nya studier.

Så bra som ny, men bättre för miljön

Återtillverkning är tillverkningsprocessen för att återställa en begagnad produkt till åtminstone dess ursprungliga prestanda med en garanti som är lika med eller bättre än den för den nytillverkade produkten. Tanken med översyn är att uppnå andra besparingar jämfört med traditionell produktion. Med till exempel översyn är det möjligt att göra stora besparingar på råvaror och energi för att minska utsläppen av växthusgaser. Antalet råvaror reduceras till 11 % av en ny produkt och energiförbrukningen till 6 % (Afrinadi et al. 2017, Bazan et al 2015, Cooper & Gutowski 2017, Steinhilper 2001).

Tillverkning som omtillverkning

Men om renovering har så stor påverkan på miljön och faktiskt är så bra som ny, varför är inte renovering normen än? Det är i alla fall en idé som utspelar sig i allt fler sektorer och hos olika företag. Under rubriken 'Manufacturing as Remanufacturing' dyker det upp allt fler idéer och koncept som uppmuntrar detta. Grunden för detta koncept är att en nyproducerad produkt ska ha mycket längre livslängd och inte hamna i soptunnan på nolltid. Under sin livstid kommer delen att behöva ses över flera gånger för att bli så bra som ny igen, lägga till eventuella uppdateringar, uppgraderingar och tillverkningsförbättringar.

Är inte det lite för långsökt?

Ja, vi är överens om att det fortfarande kan låta lite som framtida musik, men den nuvarande tiden vi befinner oss i gör vikten av revision ännu viktigare. Utöver miljöpåverkan som uppmärksammas allt mer dominerar ämnen som arbetskraftsintensitet och råvarubrist nyheterna. Det är ont om både material och personal, vilket pressar upp priserna allt längre. Detta gjordes ännu tydligare av coronapandemin och förstärks nu ytterligare av situationen i Ukraina. Eftersom återtillverkning är mycket mindre arbetskrävande än att producera nytt och dessutom kräver mycket färre råvaror, blir återtillverkning ett allt mer intressant alternativ för både företag och konsumenter. Och det finns fortfarande gott om utrymme för förbättringar. År 2020 utgjorde revisionen 2 % av den totala tillverkningsmarknaden (RIT, 2020).

Vad som är mindre i framtiden är för övrigt det faktum att delar blir allt mer komplexa, eller att de använder värdefulla råvaror (som stora batteripaket). Vikten av revidering kommer bara att öka i detta avseende. Varje år genererar avskrivna bilar cirka 7 till 8 miljoner ton avfall (EC, 2018). Även om nytt alltid kommer att finnas, kan förnyat bli den nya standarden.