Vapor Phase teknologi ny i vår renoveringsprocessen ACtronics

ACtronics har gjort en ny förbättring av kvaliteten på renoveringsprocessen för instrumentpaneler. En Vapor Phase Machine har lagts till i den ständigt vidareutvecklade renoveringsprocessen.

Standardiserad hög kvalite

Med idrifttagningen av Vapor Phase Machine har ACtronics ett nytt tillägg till den i stort sett automatiserade översynslinjen som redan var i bruk tidigare i år. Syftet med översynslinjen är att kunna testa instrumentpaneler på ett effektivt och kvalitativt sätt. När allt kommer omkring garanterar vi högsta kvalite och en hållbar del, så att slutkunden kan tryggt köra på vägarna igen!

Letar efter den bästa lösningen

Den som tittar på ett kretskort ser genast att detta är en känslig del med många komponenter som är anslutna till den med hjälp av lödanslutningar. Och det är just dessa lödfogar som kan bli porösa med tiden på grund av temperaturförändringar, vibrationer eller helt enkelt på grund av användning. De små sprickorna som kan bildas över tiden säkerställer att delen inte längre fungerar korrekt. Det är just därför vi på ACtronics alltid reparerar dessa lödanslutningar förebyggande för att förhindra eventuella defekter i framtiden. Och det är precis vad den helautomatiska Vapor Phase Machine stöder under översynen av instrumentpaneler.

Fördelen med Vapor Phase Machine

Till skillnad från det traditionella sättet att lödas med en lödmaskin använder Vapor Phase -tekniken, som namnet på maskinen antyder, ångor. För att vara exakt är detta galdendamp. I Vapor Phase Machine går kretskorten genom en fast lödprofil. Galdenvätskan avdunstar vid en fast temperatur. Denna miljövänliga och giftfria ånga stiger och driver luften uppåt. Detta får ångan att bildas helt runt kretskortet. Eftersom vätskan finns inne reagerar den inte med andra ämnen och verkar därför endast på lödfogarna. Och det är precis vad vi vill! Lödanslutningarna på kretskortet blir liksom flytande igen så att de små sprickorna och skadorna försvinner. Dåliga lödare som är dolda eller inte kan ses med blotta ögat flödas också igenom på kretskortet och löds därmed om. Maskinen återför sedan kretskortet till den kalla zonen där anslutningarna hårdnar igen. På nolltid har maskinen slutfört sin uppgift och de blanka kretskorten är tillbaka i toppskick! Sammanfattningsvis erbjuder Vapor Phase -tekniken många fördelar:

  • Denna automatiseringsprocess säkerställer standardiserad hög kvalite
  • Ökar hållbarheten, eftersom dolda dåliga lödare också löds om
  • Omsättningstiden för översynen reduceras kraftigt

Har en instrumentpanel renoverats?

Med vårt ständigt expanderande sortiment kan vi förmodligen också se över din instrumentpanel. Klicka här för att se vårt totala sortiment!