Varför blir motorstyrenheter ofta defekta under vintern?

Vintern har gjort sitt inträde i Sverige, delar av landet har sedan en tid tillbaka fått erfara kylan. Den första snön har fallit och julsånger spelas på repeat på radion. Det är under den här tiden som vi får sätta väckarklockan 10 minuter tidigare för att skrapa rutor och startkablar används oftare än normalt.

Startkablar

Just startkablarna kan orsaka problem hos motorstyrenheter. Under kalla vinterdagar har batteriet det jobbigt. Bilens motstånd till att starta ökar medans batteriets kapacitet avtar. Framförallt hos äldre batterier kan det dyka upp problem och i de flesta fallen används startkablar för att få igång bilen.

Anslut startkablarna på rätt sätt

Vid starthjälp kan det vara så att minuspolen på startkablarna placeras på pluspolen och vice versa. Det är naturligtvis inte meningen. Genom att placera startkablarna fel, kan motorstyrenheten bli defekt. Kontrollera därför alltid att startkablarna är rätt anslutna och vid tvivel, rådfråga bilens handledning!

Följ stegen nedan för att ge bilen starthjälp:

Viktigt! Under stegens gång, se till att ingen av kabelklämmorna rör varandra, det kan orsaka kortslutning!

  1. För den bråkiga bilen, använd startkablar med en tjock kopparkärna. Tunna startkablar av lägre kvalitet släpper inte igenom nog med ström.
  2. Fäst den röda/pluskabeln på bilen batteri och därefter även på den strandade bilen. Se till att klämmorna sitter fast ordentligt på båda batterierna.
  3. Gör detsamma med den svarta kabeln. Anslut den här svarta/min kabeln först på bilen som hjälper och därefter på den andra.
  4. Starta bilen som ska hjälpa och låt den stå och snurra ungefär fem till tio minuter på ett högre varvtal genom att sätta bilen i frikoppling och tryck ned gaspedalen.
  5. Starta därefter bilen med det (nästan) tomma batteriet och låt den hjälpande bilen ladda fem till tio minuter.
  6. Sätt på bakrutevärmen och värmen i både bilen som ska hjälpa och den behöver hjälp, för att förebygga att elektroniska defekter uppstår.
  7. Ta först bort den svarta kabeln från bilen med fullt batteri och därefter bilen med det (nästan) tomma batteriet. Repetera det här med den röda kabeln. Det här ska utföras i bakvänd ordning till när man kopplade på dem.
  8. Se till att bilen med det (nästan) tomma batteriet fortsätter köra tills att tillräckligt med kilometer har körts för att ladda upp batteriet igen. Om du har kört ungefär en halv till en timme och batteriets dynamo har laddats, kan man stänga av värmen i bilen.

Andra möjliga defekter på motorstyrenheten

En motorstyrenhet kan bli defekt av andra orsaker. Motorstyrenheterna sitter ibland inte på de mest ideala platserna och blir kraftigt utsatta för vibrationer och temperaturskillnader. Komponenterna eller lödningar på kretskortet kan härmed bli defekta, med följderna att kommunikationen mellan de andra komponenterna blir störd. I de värsta fallet fungerar inte motorstyrenheten överhuvudtaget. Vid defekter är det alltid viktigt att läsa ut felkoder och ställa en bra diagnos.

Byte av en motorstyrenhet är olika per modell och typ av bil. Priserna för en ny motorstyrenhet kan gå upp till ungefär 20 000 kronor. Priset för en renovering ligger mellan 1 500 och 2 500 kronor. Känner du igen det här problemet och har din kunds motorstyrenhet också blivit defekt? Ta då en titt på de motorstyrenheter vi renoverar