Bosch ABS 5.7

Bosch 5.7
Bosch 5.7

ABS styrenheter

Registrera dig för att se priser

Namnet Bosch är nu svårt att inte tänka sig i en värld av bilar. Öppna upp motorhuven på vilken bil som helst så ser du överallt logon eller namnet på alla möjliga komponenter. En av dessa komponenter kommer förmodligen att vara ABS-enheten, för Bosch har tillsammans med ATE i stort sett monopol på ABS-systemen i moderna bilar.

Redan sedan 1978 bygger Bosch ABS-system men först efter 1993 blev ABS styrenhet verkligen viktigt, för runt den tiden började bilfabrikanter att allvarligt se sig omkring efter olika metoder att göra bilarna säkrare. På så vis blev också till exempel airbags först runt de åren i ett större antal monterade. Egentligen tog det till 1998 innan mer än 50 % av de nya bilarna blev utrustade med ABS. Bosch släppte det året Bosch 5.7 och den här typen har vuxit till det mest frangångsrika systemen någonsin.

Vad är det som i de flesta fallen blir defekt

Om något används i en stor mängd, innebär det också att en större mängd blir defekta. Vi vill inte säga att Bosch ABS 5.7 är en otillförlitlig produkt, men den har säkert en del svaga punkter. Det är inte på en specifik plats som en ABS 5.7 blir defekt, istället varierar problemen och ibland är de specifika för ett visst bilmärke. Många problem kommer också i samband med hur enheten är inbyggd i respektive bil. Men detaljer och exempel från praktik är väl roligare än en allmän historia? Vi har valt ut två:

Mercedes-Benz, Sprinter -2006

Hos ABS-enheten från en Mercedez-Benz Sprinter, ser vi orimligt många defekter som orsakas av vätskeläckage. Vätska kommer in i komponenterna och skapar då slagg och orsakar kortslutning. Den största boven bakom dessa läckage är påfyllningsröret till spolvätskehållaren som är placerad farligt nära ABS-enheten. Vi behöver därför inte förklara närmare varför vi ofta har med vätskeläckage att göra när det gäller ABS 5.7 i den här skåpbilen.

BMW, framförallt 5-serie E39

Vi har fortfarande inte en tydlig förklaring till varför, men hos styrdonet till BMW ser vi ofta klagomål över hjulgivare där det i det övre genomsnittet visar sig att givarna trots allt fungerar som de ska. Det förmodas att styrdonet är föremål för mycket temperaturskillnader och skakning. Det kan nämligen göra en stor skillnad om ABS-styrdonet blir monterat på en annan plats eller om den blir monterad under motorhuven på ett annorlunda vis och det är oturligt att precis BMW har fått så mycket problem.

Bosch ABS 5.7 renoveringsprocessen

Som ni kan se från dessa exempel, är problemen precis som de bilmärken där de sker, väldigt olika. Ofta ligger problemet också delvis på var i bilen enheten är monterad. Sök därför inte alltid automatiskt efter orsaken hos själva ABS-enheten, eftersom att det finns för många externa faktorer som kan påvera driften.

Listan med felkoder som vi kommer i kontakt med, är helt enkelt för lång för att vi ska kunna placera den här men vi kan pröva att ge lite klarhet. ABS-systemet ses i regel som en del av chassisen, därför börjar ofta felkoder med bokstaven ”C”, följt av fyra siffror. Koderna mellan C1000 och C1999 är märkesspecifika och betyder olika beroende på märket, däremot ser vi C10XX- och C12XX-koder med stor regelbundenhet. BMW har sina egna felkoder, utformad med två siffror. Felkod 34 är till exempel kopplad till hjulgivare och på samma vis har felkod 15 med pumpmotorn att göra.

VAG-gruppen har valt att använda sig av 5-siffriga koder som nästan alltid börjar med ”0” eller ”00”. 00287 och 00301 (hjulgivare och pumpmotor) ser vi till exempel ofta.

Till slut insisterar vi på att ge ett tips som är att vid CAN-fel, alltid först undersöka så att felet inte ligger någon annanstans än hos ett defekt ABS styrdon. Vi får nämligen väldigt ofta in styrdon där det visar sig inte finnas något fel.

Renoveringsprocessen

ABS-enheten blir först blästrad (rengjord med sandblandad tryckluft) så att den ser ut som ny och därefter skärs den öppen för att kontrollera kretskortet. Själva kretskortet rensas från sin beskyddande gel och vad som följer är en utbred diagnos av alla delar. Först när pluggen, spolarna, reläblocket och de andra kompontenterna är undersökta, riktar vi oss in på själva kretskortet.

I utkanten på kretskortet kan vi se diverse lödningar och guldlödningar som låter pluggen koppla upp sig mot kretskortet. Skulle en av dessa lödningar visa sig defekta så tas hela raden bort för att lämna plats till en ny. Till skillnad från det hobbyarbete som ibland kommer in, utför vi ingen reparation med enkelt lödningarbete. Vi har väldigt specialiserad apparatur som genom lasersvetsning, kan skapa nya förbindelser. Det här gör vår renovering mer pålitlig och av en högre kvalitet än de amatörmässiga reparationsförsöken som vi regelbundet ser. Varje typ av ABS 5.7 har sitt eget lasersvetsprogram (skrivet av oss) som skapar en perfekt förbindelse precis på de rätta platserna. Resultatet är en ABS-enhet som är till och med starkare och mer pålitlig än ett nytt exemplar.

Renoveringsprocessen Bosch ABS 5.7

Efter att förbindelserna är återställda, blir kretskortet försedd med en beskyddande gel och blir monterat i ett eget tillverkat lock. För en kvalitativ lösning ser vi till att täcka kretskortet. På det här viset är det rent allmänt bättre skyddat mot yttre påverkan vilket hjälper att förlänga livslängden.

Efter renoveringen är det dags för testning. Kanske är det här den bästa delen av hela processen, för hela Vision-testomgivningen är designad och utvecklade av oss själva. Testomgivningen kan på ett realistiskt sätt simulera en hel bil, inklusive knappen för att koppla bort ESP. Hastigheten på varje hjul kan justeras separat och all data från CAN kan ses i detalj. Även åtgärder med bromspedalen kan återskapas i programmet.

Och felkoderna? Dem kan obegränsat läsas ut och raderas. Testomgivningen ger oss och kunden det förtoendet som renoveringen förtjänar och det är vi uppriktigt stolta över.

Naturligtvis kommer vi också i kontakt med andra defekter som inte passar in i denna standardrenovering, även dessa kan vi grundligt återställa. Fför dessa fall har vi också utvecklat en passande kvalitativ lösning.

Bosch ABS 5.7 i detalj

Bosch 5.7 består grovt beskrivet utav tre delar: pumpmotor, hydrualik och ett styrdon. Tillsammans ser dem till att systemet fungerar och därför kan de också inte funktionera utan varandra. Vi kommer att informera om vilken del som gör vad och på så vis förklara hur ABS-systemet fungerar i sin helhet.

Bosch ABS 5.7 i-detalj

Pumpmotorn

Pumpmotorn gör inget annat än att se till att det finns ett tryck tillgängligt i hela bromssystemet. ABS är ett system som via en eller flera bromsok tillfälligt dränerar bromstrycket, så att bromsoket temporärt lösgör bromskivan. Skulle trycket behövas byggas upp igen, så stoppas dräneringen och pumpmotorn ser till att bygga up trycket igen. Den här processen upprepar sig ett tiotals gånger per sekund så fort ett eller flera hjul tappar grepp. Det resulterar i den karaktärisktiska skakande känslan i bromspedalen när ABS-systemet sätter igång.

Visste du att?

Vi får regelbundet in renoveringsuppdrag där det är felaktigt angivit på frågan om det gäller ett pumpmotorproblem. Det är viktigt att veta att det kan finnas problem i förhållande med laddningspumpen och returpumpen. Laddningspumpen är styrd av en funktion på styrdonets kretskort. Är det problem som visar mot laddningspumpen, då är det förståndigt att ange detta. Dessa problem är nämligen inte relaterade till en defekt pumpmotor, men vi har en lösning för även den här sortens problem.

Hydrauliken

Hydrauliken kallas även för HCU som står för Hydraulic Control Unit. HCU ser ut som ett stort massivt aluminiumblock där det sitter en massa kanaler och ventiler gömda, det är just dessa kanaler och ventiler som ser till att ABSen gör det den ska. Ventilerna i det här blocket kan nämligen öppna dräneringskanalerna så att trycket tillfälligt sänks. Som tur är står dessa alltid stängda i viloläge. Man behöver alltså inte vara rädd för att bromssystemet inte ska fungera så fort ett fel uppstår: systemet är ”fool proof” och vid störning upplevs bilen istället som en äldre bil utan ABS, det vill säga: bromsarna fungerar bara.

Tittar vi närmre på själva funktionen av den här HCU, då sticker framförallt dem 8 stiften ut (12 hos ABS-enheterna med ESP funktion). Det är dessa aktuatorstiften som ser till att kanalerna kan öppna och stängas. De spolar som sitter på undersidan av styrdonet, passar vid montage över dessa stift och så fort styrdonet sätter spänning på en spole, trycks stiftet ner av det starka magnetiska fältet. Det här öppnar en ventil som tillåter en av kanalerna att tillfälligt släppa loss bromsvätska. Försvinner spänningen, då hoppar stiftet tillbaka upp och den tillhörande dräneringkanal stängst direkt igen.

På undersida av HCU sitter i de flesta vallen tryckgivaren monterad. Denna givare mäter kontinuerligt vätsketrycket i systemet och är väldigt viktig för pumpmotorn. Pumpmotorn arbetar nämligen inte hela tiden, utan kommer igång vid de tillfällen som trycket blir för lågt. Utan en fullt fungerande givare kan inte vätskeströmmen hållas under tryck.

Styrdonet

Slutligen har vi styrdonet som är hjärnan hos enheten. Inmatningar kommer in från olika givare, bland annat hjulgivarna och den tidigare nämnda tryckgivaren. Beroende på värdet, beslutar styrdonet vilket handling som ska följa upp och styr därefter respektive aktuatorer. Styrdonet styr med andra ord både HCU och pumpmotorn. Som vi berättade tidigare så har styrdonet kontroll över spolarna på ovansidan. Genom att sätta dessa spolar under spänning, kan styrdonet se till så att aktuatorstiften blir nedtryckta och bromsvätska kan dräneras.

I de fallen med ESP, har strydonet ännu mer att göra. Inmatning från rattvinkelgivaren och girvinkelgivaren måste jämföras med varandra för att avgöra om bilen har en realistisk svängvinkel. Svänger bilen mer eller mindre än förväntat, baserat på värdet av svängvinkeln, då pratar vi om understyrning eller överstyrning. ESP kan korrigera båda situationerna genom att bromsa in ett eller flera hjul för att får tillbaka den önskade svängvinkeln. ABS-systemet bromsar alltså självständigt ett eller flera hjul, utan att bromspedalen blir intryckt.

Demontera ABS-enheten

Innan ni börjar demonterar, rekommenderar vi er starkt att koppla loss batteriet och inte kopplar in det igen förrän hela ABS-enheten är monterad igen. Det är även känt att det finns ABS styrenhet som behöver att laddas/programmeras in igen. Vänligen tänk på det här när ni sätter den tillbaka i bilen. Efter att ni har lossat på kontaktstycket, låt först bromsvätskan rinna bort innan ni fortsätter med själva demonteringen.
Demontering skiljer sig enorm från bil till bil. Läs därför alltid igenom de tillgängliga dokumenten från bilfabrikanten väldigt norgrannt.